CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Handelsbara instrument & Marginal

 • Vad är valutahandel?

  Valutahandel (eller valutaväxling) innefattar att “köpa” en valuta och samtidigt “sälja” en annan valuta för att tjäna på förväntade rörelser i växlingskursen. Den globala valutamarknaden är världens största och mest flytande handelsmarknad och handlas med dygnet runt. Marknadsaktörer är banker, företag och andra institutioner som sysslar med internationell handel eller “hedging”, såväl som handlare, så kallade spekulanter, som försöker tjäna på kursrörelser.

  Account Verification Process
 • Vad är CFD-handel?

  CFD:er (Contracts for differences) ger möjligheter till att exponera förväntade prisrörelser på en underliggande tillgångsklass, t.ex. valuta, råvara, aktie eller index. CFD:er är finansiella derivat med hävstångseffekt som ger stor exponering mot underliggande tillgång till en liten kostnad. Vid handel med CFD:er hos Fortrade köper (eller säljer) du inte en underliggande tillgång, utan öppnar istället en “lång” (köp) eller “kort” (sälj) position på tillgångens spotpris.

  Account Verification Process
 • Varför handlas valutor och andra handelsbara produkter med CFD:er?

  CFD:er har flera fördelar jämfört med andra alternativ; såsom exponering med hävstångseffekt som ger möjlig stor återbäring till minimal kostnad, handel dygnet runt, samt enkel och snabb tillgång till marknaden.

  Account Verification Process
 • Vilka handelsbara instrument kan jag handla med?

  Fortrade erbjuder flera olika finansiella instrument: valutapar, aktier, index, energiprodukter, värdefulla metaller, ETF, amerikanska statsobligationer och mer.

  Account Verification Process
 • Vad betyder CFD - "Contract for Difference"?

  CFD står för “Contract for Difference och är skillnaden mellan affärens öppnings- och stängningskurs.

  Fortrade skapar ett CFD-kontrakt baserat på aktuella marknadsförhållanden och låter dig handla med kursrörelser på underliggande tillgångar. Du får tillgång till CFD:er på flera olika globala marknader med CFD-instrument, som aktier, statliga tillgångar, valutapar, råvaror och aktieindex, t.ex. UK 100 är ett aktieindex som summerar kursrörelser på alla aktier listade på FTSE 100.

  Kontraktet har både en köpkurs och en säljkurs. Du kan välja mellan att “köpa” (lång position) eller “sälja” (kort position). Men tänk på att du handlar med CFD-kontrakt och inte direkt på den underliggande marknaden. CFD-produkter är visserligen mycket flexibla med begränsningar och stoppordrar. Men det ställer också höga krav på riskhantering när du använder dig av en stopporder.

  Account Verification Process
 • Vad är hävstång med CFD?

  CFD:er använder hävstång och marginaler. Du behöver då bara satsa ett mindre belopp för att få tillgång till en betydligt större marknad. Detta kallas för att “handla med marginaler”. Du behöver bara satsa en mindre procentandel av affärens fulla värde för att öppna en position.

  När du handlar med marginaler får du visserligen högre återbäring, men det ökar även förlusterna. Hävstång innebär en betydande risk. Ditt investerade kapital kan visserligen stiga i värde, men du kan också gå med förlust på en fallande marknad. Du kan förlora mer än beloppet du satsade på affären. Du kan även förlora mer än ursprungligt insatt kapital.

  Sälja CFD:er på en fallande marknad

  Med CFD-handel kan du sälja ett instrument om du tror på ett lägre värde och därmed vinna på en fallande kursrörelse. Om det visar sig att du hade rätt kan du köpa tillbaka instrumentet till en lägre kurs och ta hem en vinst. Om du har fel och värdet ökar så går du med förlust.

  Account Verification Process
 • Vad är Marginal?

  För att täcka eventuella förluster som kan uppstå på dina positioner kräver Fortrade att du har tillräcklig säkerhet. Denna säkerhet kallas för marginal. Den tillgängliga marginalen på ditt konto begränsar storleken på positionerna du kan öppna.

  Termen hävstång används ofta för att beskriva marginalkraven. Till exempel, en hävstång på 50:1 motsvarar ett marginalkrav på 2% (1 delat med 50 är 0,02 eller 2%). Ett marginalkrav på 2% innebär att om du vill öppna en ny position måste du ha 2% av storleken på positionen tillgängligt som marginal.

  Till exempel: Om en kunds kapital för närvarande är 1 000 pund och han bestämmer sig för att öppna en Köp position på 100 000 GBP/USD, vilket erbjuds med en hävstång på 1 till 100 innebär i sin tur ett marginalkrav på 1%.

  I detta fall måste kunden ha ett eget kapital på minst 1% av 100 000 pund (1 000 pund) för att öppna positionen – om han har det beloppet kommer transaktionen att godkännas utan problem.

  Om kunden har mindre än 1 000 pund i eget kapital när han försöker öppna positionen kommer transaktionen inte godkännas, med andra ord, den misslyckas.

  Fortrade kräver att en bestämd marginal finns tillgänglig på ditt konto för varje transaktion du deltar i.

  Du kan se Fortrades marginalsprislista här: https://www.fortrade.com/trading-conditions/.

  Account Verification Process
 • Vad händer med en Marginal Closeout?

  You must maintain sufficient margin in your account to support your open positions.

  You are responsible for monitoring your account to prevent margin closeouts.

  Du måste ha en tillräckligt stor marginal på ditt konto för att underhålla dina öppna positioner.

  Du är ansvarig för att övervaka ditt konto så att du kan förhindra marginal closeout.

   

  En marginal closeout utlöses i följande fall:

  När kapitalet sjunker till hälften eller mindre än hälften av det använda marginalvärdet. Fortrade plattformen kommer att försöka varna de kunder som är inloggade på Foretrade plattformen med ett marginal call.

  När kapitalet faller inom 20% av den använda marginalen likviderar Fortrade plattformen automatiskt alla öppna positioner omedelbart.

  Var medveten om: i en marknad som förändrar sig snabbt är det ofta ont om tid mellan varningar, och ibland kanske det inte ens finns tid för att varna dig överhuvudtaget.

  Om handel inte är tillgänglig för vissa öppna positioner vid tidpunkten för marginal closeout kommer positionerna att fortsätta vara öppna och Fortrade plattformen fortsätter att övervaka dina marginalkrav. När marknaderna öppnar igen på de återstående öppna positionerna, kan en ytterligare marginal closeout inträffa om kontot fortfarande är underfinansierat.

   

  Account Verification Process
 • Hur man undviker Marginal Closeout?

  Vidta proaktiva åtgärder för att undvika en marginal closeout på ditt konto. Till exempel,

  • Övervaka statusen på ditt konto kontinuerligt.
  • Använd en lägre hävstång så att du kan ställa högre marginal krav på dig själv.
  • Ange en stop-loss-order för varje öppen handel för att begränsa nedåtgående risker. Du kan ange stop-loss vid tidpunkten du utfärdar en handel, eller så kan du lägga till en stop-loss-order när som helst för en öppen transaktion.
  • Kapitalisera ditt konto med ett lämpligt kapitalbelopp för att uppfylla marginalkrav och minska riskerna.

  Observera: Din handel är stängd vid den nuvarande Fortrade kursen, vilket kan annorlunda än ditt stop loss pris – särskilt när handeln återupptas efter perioder av marknads stängningar.

  Till exempel, om du får en marginal varning är dina alternativ som följande:

  • Stäng eller säkra enskilda positioner för att minska marginal kravet.
  • Om du använder en lägre hävstång, kan du öka hävstången på ditt konto som en sista lösning.
  • Överför mer pengar till ditt konto. Observera att det kan ta lång tid innan pengarna når ditt konto och ibland hinner inte pengarna fram i tid.

  För mer information om Fortrades regler angående handelsmarginaler var vänlig kontakta vår kundtjänst på [email protected].

   

  Account Verification Process