CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Handel med valuta och CFD

 • Vad kostar CFD-handel?

  Spread: När du handlar med CFD:er måste du betala en spread. Det är skillnaden mellan köp- och säljkurs. Du köper till aktuell köpkurs och avslutar till säljkursen. En mindre spread kräver mindre fördelaktig kursrörelse innan du går med förtjänst; eller förlust om kursen går åt fel håll. Vi erbjuder alltid konkurrenskraftiga spreads.

  Innehavskostnad: Vid slutet av varje handelsdag (kl. 17:00 i New York) debiteras öppna positioner som finns i ditt konto en “innehavskostnad“. Innehavskostnaden kan vara positiv eller negativ beroende på positionens utveckling och aktuell innehavskurs.

  Account Verification Process
 • Hur handlar jag med CFD:er hos Fortrade?

  Vi bestämmer en kurs för ett kontrakt som baseras på underliggande marknad och det kan du köpa eller sälja.

  Varje marknad ger dig en köp- och säljkurs som ligger omkring det underliggande marknadspriset. Du kan handla på en stigande (“köp” eller “lång position”) eller fallande marknad (“sälj” eller “kort position”).

  När du har öppnat en affär får du ett bekräftelsemeddelande som visar att den har godkänts. Affärer nekas ibland, men de flesta går igenom utan problem. Kontrollera uppgifterna i ditt bekräftelsemeddelande noggrant och verifiera att affären blev som du hade tänkt.

  Dina öppna affärer visas nu i panelen “öppna positioner” i handelsplattformen. Du kan under tiden som positionerna är öppna se vinst eller förlust i kolumnen vinst/förlust.

  När du bestämmer dig för att stänga positionen och ta hem vinsten. Du gör detta genom att sälja samma antal kontrakt som du ursprungligen köpte.

  Du gör detta enklast genom att öppna fönstret “stäng position”. När du klickar på “sälj” får du en annan bekräftelse som visar antalet sålda kontrakt.

  Risk

  Handel med finansiella instrument medför hög risk för ditt kapital eftersom priserna kan röra sig snabbt mot dig. 77% av detaljhandelsinvesterarkontona förlorar pengar med denna leverantör. Du bör överväga om du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken av att förlora dina pengar. Var medveten: Du kan förlora alltl men inte mer än balansen på ditt Tradingkonto.Dessa produkter kanske inte är lämpliga för alla kunder, så se därför till att du förstår riskerna och söker oberoende rådgivning. Detta material utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning till, en transaktion i något finansiellt instrument. Fortrade tar inget ansvar för någon användning som kan göras av informationen och för några konsekvenser som den kan leda till. Ingen försäkran eller garanti lämnas med avseende på exaktheten eller fullständigheten av denna imformation, vilket innebär att någon person som agerar på den gör så på helt egen risk. Se fullständig riskvarning.

  Se fullständig riskvarning.

  Account Verification Process
 • Vad är säkring med CFD:er?

  Handlare som handlar med CFD:er och använder Fortrade-plattformen kan till skillnad från annan handel säkra sin handel. Det kan vara bra om man vill begränsa potentiella förluster.

  Exempel: Vi säger att jag har en öppen position på dollar/yen – jag köpte (lång position) dollar eftersom jag förväntade mig att US-dollar skulle stärkas gentemot den japanska valutan. Men nu har jag blivit tveksam – inte tillräckligt tveksam för att stänga affären – men jag har blivit tveksam och osäker på att valutan stärks som jag har förväntat mig.

  Med annan handel har jag nu två val; stäng affären nu eller behåll den öppen och hantera osäkerheten. Men med en CFD kan jag samtidigt öppna en annan position med dollar/yen och sälja dollar (kort position) – tvärtemot min ursprungliga affär som fortfarande är öppen. Handlare bör tänka på att CFD:er endast kan säkras med Fortrade-plattformen.

  Om valutaparet sedan rör sig tvärtemot min ursprungliga affär; med en dollar som faller gentemot yenen; kan jag fortfarande rädda en del eftersom jag har en säkring.

  Account Verification Process
 • Hur säkrar man handelsportföljer med CFD:er?

  Om du redan har investerat i en befintlig portfölj med fysiska aktier hos en annan mäklare och du tror att de kommer att minska i värde på kort sikt, så kan du säkra dina fysiska aktier med CFD:er. Du kan försöka ta hem en vinst på en nedåtgående trend på kort sikt genom att sälja en kort position med samma aktier som CFD:er – och därmed minska förlusten i din befintliga portfölj.

  Exempel: Du innehar fysiska aktier från ABC Corp till ett värde av 5 000 £. Du kan då behålla en kort position eller sälja motsvarande värde ABC Corp med CFD:er. Om ABC Corps aktiekurs då faller i den underliggande marknaden kompenseras värdeminskningen hos din fysiska aktieportfölj eventuellt av vinsten du gjorde när du sålde CFD-affären. Du kan därefter stänga din CFD-affär för att ta hem vinsten när den tillfälliga nedåtgående trenden närmar sig botten och värdet på dina fysiska aktier börjar stiga igen.

  Det är en populär strategi bland många investerare att använda CFD:er till att säkra fysiska aktieportföljer, speciellt på instabila marknader

  Exempel på CFD-affär

  Hur fungerar egentligen handel med CFD? Vi tar oss en titt på ett exempel på en affär med en CFD och använder det populära indexet DAX 30 som exempel:

  I följande teoretiska exempel handlas DAX för tillfället på nivån 9 610,5/9 611,5 – dvs. jag kan sälja det tyska indexet på nivån 9 610,5 eller köpa på 9 611,5. Jag bestämmer mig för att köpa 5 £ DAX på nivån 9 611,5 och min nominella risk blir då:

  (Nivån jag köper på x Belopp jag köper för)

  I det här fallet blir den nominella risken:

  9 611,5 x 5 = 48 057,5

  48 057,5 £ är så mycket jag kan förlora om DAX faller från nuvarande nivå 9 611,5 till noll.

  CFD:er och hävstång

  Eftersom CFD-handel använder hävstång och jag då inte behöver satsa affärens hela kostnad (med 9 611,5 x 5 skulle det kosta 48 057,50 £ – motsvarande min nominella risk), behöver jag bara satsa en mindre procentandel av det fulla värdet för att öppna affären. Vi bestämmer detta som en procentandel av den nominella risken. Med en marginal på 1 % blir 48 057,50/100 = 480,575. Vi avrundar uppåt och beloppet som krävs för att öppna affären blir då 480,58 £.

  Om jag å andra sidan bestämde mig för att sälja 5 £ DAX istället för att köpa, så skulle affärens pris bli:

  9 610,5 x 5 = 48 052,5 £

  Jag måste då satsa 1 % av det på affären, vilket blir 480,53 £

  Handlare bör tänka på att en högre hävstång ger större risk.

  Resultat av CFD-handel

  Vi återgår till scenariot där jag köpte 5 £ istället för att sälja. DAX rör sig därefter uppåt till en nivå på 9 613,5/9 614,5 och jag bestämmer mig för att det är dags att avsluta affären. Vinsten på affären beräknas på följande sätt: Beloppet jag köpte för x Antal punkter som affären har rört sig fördelaktigt.

  I det här fallet får jag därför 5 x 2 i vinst – dvs. jag vinner 10 £ på affären.

  Motsvarande händer om jag istället hade sålt 5 £ DAX på nivån 9 610,5 och därefter avslutat affären på nivån 9 613,5/9 614,5. Min förlust blir då 5 x 4 eftersom kursen på min avslutade affär ligger fyra punkter över öppningskursen. I det här fallet förlorar jag 20 £ på affären.

  Men säg att DAX istället föll från 9 610,5/9 611,5 till 9 608,5/9 609,5. Hade jag köpt 5 £ DAX på den ursprungliga nivån hade min förlust beräknats på följande vis: Beloppet jag köpte för x Antal punkter som affären har rört sig i fel riktning.

  I det här fallet hade jag förlorat 5 x 3 – dvs. jag hade förlorat 15 £ på affären. Men om jag istället hade sålt 5 £ DAX på den ursprungliga nivån så hade min vinst blivit 5 x 1 – dvs. en vinst på 5 £.

  Account Verification Process
 • Vad är en "forex swap" och varför inträffar det?

  Forex swap är avgifts-/kreditbeloppet mellan två handelsdagar för en öppen position.
  Beloppet motsvarar skillnaden i inlåneränta mellan centralbankerna (baserat på marknadsräntor och spridningar) för de två tillgångarna.
  Swaps krediteras eller debiteras en gång per veckodag, med undantag för onsdagar, då de krediteras eller debiteras tre gånger normalt belopp.

  Swap-avgifter släpps veckovis av finansinstituten som Fortrade samarbetar med. De beräknas och bestäms enligt olika kriterier för riskhantering och marknadsförhållanden.

  Account Verification Process
 • Hur beräknas en "forex swap"?

  Premien på en swap beräknas på följande sätt:

  Pip-värde (beror på handelsbelopp) * swap-ränta i Pips * antal nätter = Swap-avgift/-kredit

  Forex-exempel:
  Du öppnar en kort position (sälj) på EUR/USD för 1 parti med ett konto i USD:

  1 parti = 100 000
  1 Pip-värde = 10 USD
  Swap-ränta = -3,2839 poäng (motsvarar 0,32839 Pips)
  Antal nätter = 1
  Premie för swap: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 USD

  Exempel på CFD:er:
  Du öppnar en lång position (köp) på råolja för 1 parti (1 000 tunnor) med ett konto i USD:

  Swap-ränta = -0,3807
  1 centvärde = 10 USD
  Antal nätter = 1
  Premie för swap: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 USD

  Account Verification Process
 • Kan ni ge ett exempel på en förlängning (rollover) och hur den beräknas?

  En handlare har en öppen SHORT- eller SELL-position på 1 000 tunnor råolja.

  Nuvarande kontrakts stängningskurs är 45,60 (köp)/45,54 (sälj) och det nya kontraktets kurs är 46,50 (köp)/46,54 (sälj).

  Skillnaden är +1 USD, dvs. det nya kontraktet är HÖGRE än det gamla kontraktet.

  En öppen position förlängs genom att Fortrade automatiskt stänger det gamla kontraktet på säljkursen (eftersom kunden har en SELL-position, stängs den på säljkursen 45,54) och samtidigt öppnar ett nytt kontrakt igen på köpkursen 46,50.

  I det här exemplet krediteras kunden beloppet 960 USD som motsvarar prisskillnaden mellan de två kontrakten. Det betyder att kunden debiteras ett belopp som motsvarar skillnaden mellan köp- och säljkursen (dvs. det nya kontraktet öppnas på köpkursen 46,5)

  Uträkning: (46,5 – 45,54) * 1 000 = 960 USD

  (Säljkurs på gammalt kontrakt vid stängning – Köpkurs på nytt kontrakt vid öppning) * Belopp= Förlängningsavgift/-kredit)

  Account Verification Process
 • Måste jag stå för kostnaden vid förlängning?

  Om du inte vill stå för förlängningskostnaderna kan du helt enkelt stänga alla öppna positioner innan schemalagt förlängningsdatum. Dessa datum hittar du under Förlängnings- kurser på vår webbplats. Kunder meddelas även om kommande förlängningar via notiser på Fortraders handelsplattform.

  Account Verification Process
 • Var hittar jag Fortrades förlängningskurser?

  Förlängningskurser finns och uppdateras direkt på vår webbplats. Klicka här för att se de senaste förlängningarna och årligt schema med datum över förlängningar under 2017.

  Observera att förlängningsavgifter/-krediteringar även visas i Swap-kolumnen i finansinstrumentets handelsvillkor (i tillägg till redan befintliga Swap-avgifter).

  Account Verification Process