CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Utdelningar

 • Krediterar eller debiterar Fortrade positioner med hänsyn tagen för Utdelningar på aktiebaserade CFDer?

  Ja, Fortrade kommer att kreditera/debitera öppna positioner på aktiebaserade CFDer i samband med att utdelningar betalas ut.

  Account Verification Process
 • Varför påverkar Utdelningar priset på aktiebaserade CFDer?

  När en Utdelning betalas ut, påverkas företagets värde omedelbart av den enkla anledningen att pengar lämnas ut i form av en Utdelning, och dessa pengar finns sedan inte kvar i företaget, vilket leder till att aktiepriset går ner ett motsvarande belopp som Utdelningen. Förändringen i aktiens pris sker på sista dagen för utdelningsbehörighet.

  Account Verification Process
 • Vad är Utdelning?

  Utdelning är ett sätt för ett företag att dela ut sin vinst till sina aktieägare. Utdelningsbeloppet bestäms av företagets styrelse, och kan delas ut i form av kontant betalning, aktier eller andra tillgångar.

  Account Verification Process
 • Hur går Utdelningsjusteringen till?

  Fortrade behöver kreditera/debitera kunder som har utdelande aktier under sista dagen för utdelningsbehörighet, för att kunna täcka upp för den utbetalda utdelningen.

  Alla kunder som har utdelande aktier i en kort position under sista dagen för utdelningsbehörighet kommer att debiteras.
  Till exempel:

  Om du har 1000 aktier i en kort position till ett öppningspris på 110 $ medan det rådande marknadspriset är 100 $, och Utdelningen är 2 $ per aktie Kommer aktiepriset att gå ner 2 $ på sista dagen för utdelningsbehörighet, vilket innebär att du kommer att tjäna mer pengar på din korta position på grund av aktieprisrörelsen, vilket innebär att Fortrade kommer att behöva ta betalt för motsvarande summa. (Inga fler avgifter eller provisioner) Detta kommer att synas som provision.

  Resultat före sista dagen för utdelningsbehörighet: 1000 * (110 – 100) = 10000 $
  Antal aktier * (öppningspris – marknadspris före utbetalning av utdelningen)

  Resultat efter sista dagen för utdelningsbehörighet: 1000 * (110 – 98) = 12000 $
  Antal aktier * (öppningspris – nuvarande marknadspris)
  (Med antagandet att aktiepriset inte har ändrats)

  Utdelningskostnad: 1000 * 2 $ = 2000 $
  Antal aktier * utdelning per aktie

  Slutgiltig resultatberäkning: 1000 (110 – 98) – 2000 = 10000 $
  Antal aktier * (öppningspris – nuvarande marknadspris) – summa av Utdelning

  Alla kunder som har utdelande aktier i en lång position under sista dagen för utdelningsbehörighet kommer att krediteras.
  Till exempel:

  Om du har 1000 aktier i en lång position till ett öppningspris på 90 $ medan det rådande marknadspriset är 100 $, och Utdelningen är 2 $ per aktie Kommer aktiepriset att gå ner 2 $ på sista dagen för utdelningsbehörighet, vilket innebär att du kommer att förlora pengar på din korta position på grund av aktieprisrörelsen, vilket innebär att Fortrade kommer att kreditera motsvarande summa. (Inga fler avgifter eller provisioner) Detta kommer att synas som provision.

  Resultat före sista dagen för utdelningsbehörighet: 1000 * (100 – 90) = 10000 $
  Antal aktier * (marknadspris före utbetalning av utdelningen – öppningspris)

  Resultat efter sista dagen för utdelningsbehörighet: 1000 * (98 – 90) = 8000 $
  Antal aktier * (Nuvarande marknadspris – öppningspris)
  (Med antagandet att aktiepriset inte har ändrats)

  Utdelningskreditering: 1000 * 2 $ = 2000 $
  Antal aktier * utdelning per aktie

  Slutgiltig resultatberäkning: 1000 (98 – 90) + 2000 = 10000 $
  Antal aktier * (Nuvarande marknadspris – öppningspris) + summa av Utdelning

  Account Verification Process
 • Var på mitt konto kommer Utdelningsjusteringar att visas?

  Alla krediteringar/debiteringar av utdelningar kommer att synas under “provision” för den aktuella positionen.

  Account Verification Process
 • Var kan jag hitta utdelningsdatum för aktier?

  Fortrade kommer att publicera utdelningskalendern på hemsidan tillsammans med uppskattade belopp, men kan inte hållas ansvariga för ändringar som företagen väljer att göra. Det är ditt ansvar att kontrollera företagens, i vilka du har aktiebaserade CFDer, hemsidor för att ta del av utdelningsnyheter. Dessa uppgifter finns även tillgängliga på ekonominyhetssidor (Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters).

  Account Verification Process