CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Ask

Ask

På “over-the-counter”-marknaden hänvisar termen “ask” till det lägsta priset för vilket en mäklare är villig att sälja ett värdepapper (t. ex. valuta, aktier, index eller råvara) vid en viss tidpunkt. Ask-priset, även känt som “offer”-pris, kommer nästan alltid att vara högre än “bid”-priset (= det högsta priset en mäklare är villig att betala för att köpa ett värdepapper vid en viss tidpunkt). Mäklarfirmor tjänar vanligtvis pengar på skillnaden mellan “bid”-priset och “ask”-priset. Skillnaden kallas “ask-bid spread.”

- A -
Gratis inskrivning