CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Ask

Ask

På “over-the-counter”-marknaden hänvisar termen “ask” till det lägsta priset för vilket en mäklare är villig att sälja ett värdepapper (t. ex. valuta, aktier, index eller råvara) vid en viss tidpunkt. Ask-priset, även känt som “offer”-pris, kommer nästan alltid att vara högre än “bid”-priset (= det högsta priset en mäklare är villig att betala för att köpa ett värdepapper vid en viss tidpunkt). Mäklarfirmor tjänar vanligtvis pengar på skillnaden mellan “bid”-priset och “ask”-priset. Skillnaden kallas “ask-bid spread.”

- A -
Gratis inskrivning