CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Avkastning

Avkastning

Finansiell vinst, särskilt skillnaden mellan det intjänade beloppet och beloppet som spenderats på handel med värdepapper eller finansiella instrument.

- A -
Gratis inskrivning