CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Flat

Flat

En term med tre olika betydelser: när det gäller marknadsrörelser är en “flat market” en varken stigande eller fallande; när det gäller ett specifikt värdepapper är en “flat asset” ett finansiellt instrument som varken ökat eller minskat i ränta; när det gäller trading är att ha en “flat tradingposition” en varken lång eller kort position.

- F -
Gratis inskrivning