CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Financial Conduct Authority (FCA)

Financial Conduct Authority (FCA)

Vad är FCA?

Financial Conduct Authority (FCA) är ett oberoende organ som ansvarar för att reglera mer än 56 000 finansiella mäklare (inklusive Fortrade) och marknader i Storbritannien. Dess trepunktsmål är att:

  1. Skydda konsumenterna av finansiella tjänster i Storbritannien
  2. Upprätthålla integriteten i Storbritanniens finansiella system
  3. Uppmuntra sund konkurrens mellan finansiella tjänster på ett sätt som gynnar konsumenterna

Reglerade mäklare och marknader är generellt mer transparenta än icke-reglerade. När det finns misstankar om orättvisa eller olagliga förfaranden kan handlare vända sig till tillsynsorganet för att söka rättvisa. Det är viktigt att notera att FCA inte har någon myndighet över mäklare som handlar på OTC-marknaden.

Hur använder man FCA?

Det första steget man bör ta som handlare är att kontrollera att den mäklare man vill använda faktiskt är reglerad av ett tillsynsorgan i det land mäklaren bedriver sin verksamhet. Fortrades FCA-godkännande hittar du här. Om det uppstår en tvist med din mäklare, om du inte kan lösa frågan på egen hand kan du vända dig till FCA för skiljeförfarande. Om FCA bedömer att en mäklare uppträtt i strid med lagen eller FCA:s riktlinjer och standarder kan tillsynsorganet gå in och ålägga böter eller till och med återkalla mäklarens FCA-godkännande om relevanta standarder inte uppfylls.

Länkar relaterade till Swissy
Centraliserad marknad
Utländsk valutamarknad
OTC-marknad

- F -
Gratis inskrivning