CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Fri marginal

Fri marginal

Den tillgängliga marginalen som en trader har för att öppna en tradingposition i ett värdepapper eller finansiellt instrument. Fri marginal är därför lika med traderns “Eget kapital” – “Utnyttjad marginal”. Fri marginal ökar eller minskar enligt traderns totala avkastning eller realiserade förluster.

- F -
Gratis inskrivning