Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti, ki zaradi vzvoda vključujejo visoko stopnjo tveganja, da hitro izgubite denar. 84% računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmislite, če si lahko privoščite prevzem tveganja pred izgubo denarja.
CFD so zapleteni instrumenti in predstavljajo tveganje za hitro izgubijo denarja, zaradi finančnega vzvoda. 79% računov vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Morate pretehtati, ali si lahko privoščite, da prevzamete veliko tveganje za izgubo svojega denarja.

Ask/Prodajna cena

Ask/Prodajna cena

Ne zunajborznem trgu, se izraz “ask” nanaša na najnižjo ceno po kateri je posrednik pripravljen v danem trenutku prodati vrednostni papir (npr. valuto, delnico, indeks ali blago). Prodajna cena, imenovana tudi “ponujena cena”, “zahtevana cena”, ali “zahtevan tečaj” (= najvišja cena po kateri je v danem trenutku posrednik pripravljen kupiti vrednostni papir). Borznoposredniške družbe običajno služijo denar na razliki med ponujeno ceno in prodajno ceno. Tej razliki pravimo “ask – bid spread” / “prodajno – ponudbeni razpon”.

- A -
Takojšnja brezplačna prijava
Odprite demo račun in trenirajte brez tveganja z uporabo virtualnega denarja.