Pogodbe za razliko (CFD-ji) so zapleteni instrumenti, ki zaradi vzvoda vključujejo visoko stopnjo tveganja, da hitro izgubite denar. 84% računov majhnih vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Razmislite, če si lahko privoščite prevzem tveganja pred izgubo denarja.
CFD so zapleteni instrumenti in predstavljajo tveganje za hitro izgubijo denarja, zaradi finančnega vzvoda. 79% računov vlagateljev na drobno izgubi denar pri trgovanju s CFD-ji pri tem ponudniku. Morate pretehtati, ali si lahko privoščite, da prevzamete veliko tveganje za izgubo svojega denarja.

Forward Contract/Forward pogodba

Forward Contract/Forward pogodba

Kaj je forward pogodba?
Forward pogodba je dogovor med kupcem in prodajalcem za trgovanje s sredstvom, običajno valuto, po vzajemno dogovorjeni fiksni ceni in določenem datumu. Za razliko od futures pogodb so posredniške pogodbe zasebni dogovori med kupcem in prodajalcem in se kot taki ne trgujejo na centralizirani borzi, temveč se obravnavajo kot del trga OTC. To pomeni, da so forward pogodbe bolj tvegane kot future pogodbe. Glavni dejavniki pri določanju cene terminske pogodbe so tržna vrednost sredstva in čas, ko bo pogodba izpolnjena, na katero vplivajo swap-i.

Kako uporabljati forward pogodbo?
Forward pogodbe se kupujejo na podoben način kot futures pogodbe. Kupec in prodajalec se dogovorita o sredstvu, ki ga je treba prodati, fiksni ceni in na datum, ko bo potekala izmenjava. Forward pogodba se poravna le, če poteče pogodba, v nasprotju s futures pogodbami, ki se poravnavajo dnevno. Forward pogodba se primarno uporablja kot orodje za varovanje nestanovitnosti v sredstvu, s katerim se trguje. Takšne forward pogodbe so lahko bolj prilagojene kot futures pogodbe, ki zagotavljajo več prožnosti, temveč tudi večje tveganje.

Vsebina na Fortrade.com, povezana s forward pogodbo

  • Broker
  • centraliziran trg
  • rok uporabnosti
  • Futures pogodba
  • OTC trg
  • menjalni tečaji
  • volatilnost

- F -
Takojšnja brezplačna prijava
Odprite demo račun in trenirajte brez tveganja z uporabo virtualnega denarja.