Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 72% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% inwestorów traci swoje środki handlując CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Cena oferowana (Bid)

Cena oferowana (Bid)

Na rynku pozagiełdowym termin “cena oferowana” odnosi się do najwyższej ceny, którą animator rynku lub broker jest w stanie zapłacić, aby kupić papier wartościowy (np. walutę, akcję, indeks lub towar) w danym momencie. Cena oferowana “bid” jest prawie zawsze niższa niż cena żądana “ask” (= najniższa cena animatorem rynku lub broker jest gotów sprzedać zabezpieczenia w danym momencie). Animatorzy rynku i firmy brokerskie zarabiają na różnicy między ceną licytowaną (kupna) i ceną żądaną (sprzedaży). Różnica ta określana jest nazwą “widełki cenowe między kupnem i sprzedażą” (“bid ask spread”).

- C -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.