Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 72% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% inwestorów traci swoje środki handlując CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Cena zamknięcia (Closing Price)

Cena zamknięcia (Closing Price)

Czym jest cena zamknięcia?

Cena zamknięcia, zwana również kursem zamknięcia, to cena aktywów na rynku na koniec dnia handlowego. Ważne jest, by pamiętać, że cena zamknięcia z danego dnia niekoniecznie jest równa cenie otwarcia tych samych aktywów z dnia następnego. Fluktuacje wartości aktywów mogą nastąpić nawet po zamknięciu rynku, gdy aktywa nie są w obrocie, i tak się często dzieje.

Jak można wykorzystać cenę zamknięcia?

Cena zamknięcia jest dla inwestora podstawowym wskaźnikiem tego, co działo się z daną parą walutową w dniu, w którym rozważa on długą lub krótką pozycję. Analizując cenę zamknięcia, wraz z najwyższą i najniższą ceną dnia, inwestorzy mogą ocenić zmienność cen waluty i stworzyć strategię bazującą na kupnie, sprzedaży lub unikaniu danej waluty.

Powiązane z ceną zamknięcia

Kup
Najwyższa cena dnia
Najniższa cena dnia
Cena otwarcia
Zmienność

- C -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.