Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 72% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% inwestorów traci swoje środki handlując CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Cena otwarcia

Cena otwarcia

Czym jest cena otwarcia?

Cena otwarcia, zwana również kursem otwarcia, to cena aktywów na rynku na początku dnia handlowego. Ważne jest, by pamiętać, że cena otwarcia danego dnia niekoniecznie jest równa cenie zamknięcia tych samych aktywów z dnia poprzedniego. Fluktuacje wartości aktywów mogą nastąpić nawet po zamknięciu rynku, gdy aktywa nie są w obrocie, i często tak się dzieje.

Jak można wykorzystać znajomość ceny otwarcia?

Cena otwarcia jest dla inwestora podstawowym wskaźnikiem tego, co działo się z parą walutową w dniu, w którym rozważa on długą lub krótką pozycję. Analizując cenę otwarcia, wraz z najwyższą i najniższą ceną dnia, inwestorzy mogą ocenić zmienność cen waluty i stworzyć strategię bazującą na kupnie, sprzedaży lub unikaniu danej waluty.

Linki związane z kryptowalutami
Kup
Cena zamknięcia
Najwyższa cena dnia
Najniższa cena dnia
Zmienność

- C -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.