Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Kontrakt forward (Forward contract)

Kontrakt forward (Forward contract)

Na czym polega kontrakt forward?

Kontrakt forward stanowi umowę pomiędzy kupującym a sprzedającym w sprawie realizacji transakcji dotyczącej aktywa, zazwyczaj waluty, po uzgodnionej stałej cenie i w określonej dacie. W przeciwieństwie do kontraktów future, kontrakty forward są indywidualnymi uzgodnieniami pomiędzy kupującym a sprzedającym i z tego powodu nie są oferowane na scentralizowanej giełdzie, lecz traktuje się je jako część rynku pozagiełdowego (OTC ). Powoduje to, że kontrakty forward stanowią bardziej ryzykowną inwestycję niż kontrakty future. Głównymi czynnikami kształtującymi cenę kontraktów forward są wartości rynkowe aktywa w momencie realizacji kontraktu, na co wpływ mają stawki swapowe.

Jak korzystać z kontraktu forward?

Kontrakty forward zakupuje się w sposób podobny do kontraktów future. Kupujący i sprzedający uzgadniają aktywo będące przedmiotem sprzedaży, cenę oraz datę, w której dojdzie do wymiany. Kontrakt forward rozliczany jest wyłącznie w momencie daty wygaśnięcia, w przeciwieństwie do kontraktów future, które rozliczane są codziennie. Kontrakty forward wykorzystuje się głównie jako narzędzie zabezpieczenia zmienności aktywa będącego przedmiotem obrotu. Fakt, że kontrakty forward mogą być w większym stopniu indywidualnie dostosowane do potrzeb w porównaniu do kontraktów future, pozwala na większą elastyczność, ale powoduje także wyższe ryzyko.

 

Linki związane z kontraktem forward

Broker
Giełda scentralizowana
Data wygaśnięcia
Kontrakt future
Rynek pozagiełdowy (OTC)
Stawki swapów
Zmienność

- K -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.