Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 74% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% inwestorów traci swoje środki handlując CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Rynek OTC

Rynek OTC

Czym jest rynek OTC?

Rynek OTC (nieregulowany rynek pozagiełdowy) to zdecentralizowany rynek, na którym można handlować aktywami, w tym niektórymi walutami, które nie są przedmiotem transakcji na scentralizowanych giełdach papierów wartościowych. Ponieważ rynki OTC nie są scentralizowane i nie są regulowane przez żaden organ rządowy, często będą mniej przejrzyste niż rynki scentralizowane, a zatem bardziej ryzykowne.

Jak korzystać z rynku OTC?

Handel na rynku OTC jest podobny do handlu na rynku scentralizowanym. Inwestorzy znajdują brokera, który pośredniczy między nimi a innymi inwestorami, a także kontaktuje ich z korporacjami i firmami, które nie są przedmiotem transakcji na scentralizowanych giełdach papierów wartościowych. Jedną z głównych różnic między rynkiem OTC a rynkiem giełdowym jest to, że na rynku OTC brokerzy mają większą elastyczność w ustalaniu cen kupna i sprzedaży. W rezultacie broker może podać jedną cenę dla jednego klienta, a inną cenę dla innego i mogą występować różnice w spreadzie Bid/Ask.

 

Linki związane z rynkiem OTC

Rynek aktywów
Spread Bid/Ask (różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży)
Scentralizowany rynek

- R -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.