Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Rynek OTC

Rynek OTC

Czym jest rynek OTC?

Rynek OTC (nieregulowany rynek pozagiełdowy) to zdecentralizowany rynek, na którym można handlować aktywami, w tym niektórymi walutami, które nie są przedmiotem transakcji na scentralizowanych giełdach papierów wartościowych. Ponieważ rynki OTC nie są scentralizowane i nie są regulowane przez żaden organ rządowy, często będą mniej przejrzyste niż rynki scentralizowane, a zatem bardziej ryzykowne.

Jak korzystać z rynku OTC?

Handel na rynku OTC jest podobny do handlu na rynku scentralizowanym. Inwestorzy znajdują brokera, który pośredniczy między nimi a innymi inwestorami, a także kontaktuje ich z korporacjami i firmami, które nie są przedmiotem transakcji na scentralizowanych giełdach papierów wartościowych. Jedną z głównych różnic między rynkiem OTC a rynkiem giełdowym jest to, że na rynku OTC brokerzy mają większą elastyczność w ustalaniu cen kupna i sprzedaży. W rezultacie broker może podać jedną cenę dla jednego klienta, a inną cenę dla innego i mogą występować różnice w spreadzie Bid/Ask.

 

Linki związane z rynkiem OTC

Rynek aktywów
Spread Bid/Ask (różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży)
Scentralizowany rynek

- R -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.