Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Obligacje rządowe

Obligacje rządowe

papiery wartościowe (skrypty dłużne) emitowane przez rząd krajowy, na ogół z obietnicą zapłaty okresowych stóp procentowych na koniec terminu zapadalności lub wygaśnięcia. W większości przypadków, obligacje państwowe są emitowane we własnej walucie danego kraju. Zwane także “obligacje suwerena”.

- O -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.