Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Oprocentowanie

Oprocentowanie

Procent stanowiący naliczony zwrot przez pożyczkobiorcę wierzycielowi zysku z inwestycji w papier wartościowy (np. pożyczkę lub dług). Stopa odsetkowa jest zazwyczaj podawana w ujęciu rocznym (znana jako roczna stopa procentowa).

- O -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.