Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Otwarty rachunek ZiS (P&L Statement)

Otwarty rachunek ZiS (P&L Statement)

Sprawozdanie finansowe, które podsumowuje łączne zyski lub straty przedsiębiorcy giełdowego, jakie uzyskał/a ze swoich bieżących pozycji handlowych. Termin znany również jako “rachunek zysków i strat”.

- O -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.