CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 76% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Centralbank (CB)

Centralbank (CB)

En regerings eller kvasiregeringsinstitution som hanterar och kontrollerar ett lands (eller en grupp länders) monetära policy. Dess ansvar omfattar normalt utfärdande av sedlar och mynt, hantering av landets kreditsystem och övervakning över dess kommersiella banksystem. Viktiga centralbanker är till exempel Federal Reserve Bank, Bank of England (BOE), Europeiska centralbanken (ECB), Bank of Japan (BOJ), och People’s Bank of China (PBC).

- C -
Gratis inskrivning