CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Compounding (“ränta-på-ränta-effekten”)

Compounding (“ränta-på-ränta-effekten”)

Vad är compounding?

Compounding är, när en investering ökar exponentiellt i värde över tid. Tillväxten är exponentiell, därför att både huvudinvesteringen och räntan fortsätter att tjäna in ränta. Om exempelvis en person som investerar 20 000 $ i ett företag och tjänar 25 % ränta på denna investering under första året, så kommer hans investeringar i slutet av året att vara värda 25 000 $. Påföljande år är det hela 25 000 $ som tjänar in samma ränta och ökar dess värde till 31 250 $ följande år. Det innebär med compounding, att nettobeloppet intjänat från räntan varje år är högre än föregående år.

Hur använder man compounding?

Compounding är ett primärt verktyg i penninghantering. Ju längre du lämnar en investering utan att lösa in den, desto mer pengar kan du tjäna från din ursprungliga investering. Den största fördelen med exponentiell intjäning, snarare än linjär intjäning, är att om vinsten var linjär skulle nettoökningen förbli densamma varje period. Det vill säga, om en person tjänar 2 000 $ i ränta per år, så är detta tillväxten – oavsett hur mycket pengar som ligger i investeringen vid det tillfället. Compounding, å andra sidan, garanterar att ju mer en investering är värd varje år, desto högre kommer nettoökningen att bli. Som ett resultat. Investerare uppmanas att lämna kvar både kapitalet och intjänad ränta på investeringen och se det växa snabbare, än om de bara behållit kapitalet.Relaterat till compounding

Kontosaldo
Ränta
Räntesats

- C -
Gratis inskrivning