CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Centraliserad marknad

Centraliserad marknad

En nationell eller lokal börs där värdepapper och finansiella instrument handlas till fastställda priser utan påverkan av en konkurrerande marknad. De fastställda priserna på värdepapper som listas representerar endast priset som är tillgänglig för traders som vill köpa eller sälja ett visst värdepapper. Större centraliserade marknaden i världen inkluderar aktiemarknader såsom TSE, värdepappers- och råvarumarknader som CME och ASE. Den utländska börsmarknaden är å andra sidan decentraliserad då det inte finns några fysiska platser investerare kan besöka för att handla med valutor.

- C -
Gratis inskrivning