CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

CFD

CFD

Ett “contract for difference”, d.v.s. ett öppet kontrakt utan fastställt avtalsdatum som kan stängas av innehavaren till det belopp som avtalet representerar där det överenskomna underliggande värdepapprets pris vid avtalets början och dess marknadspris vid datumet då kontraktet avslutas.

- C -
Gratis inskrivning