CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Råvara (Commodity)

Råvara (Commodity)

Vad är en råvara?

Råvaror är jordbruksprodukter eller råmaterial som kan köpas, säljas eller handlas. Råvaror är indelade i fyra grundläggande grupper:

  • Energi (t.ex. bensin, råolja och naturgas)
  • Jordbruk (t.ex. vete, kaffe, socker och majs)
  • Boskap (t.ex. sidfläsk och nötkreatur)
  • Metaller (t.ex. guld, silver och koppar)

 

Råvarupriser är starkt beroende av utbud och efterfrågan. De påverkas därför ofta av väder, naturkatastrofer och geopolitiska händelser. För att lyckas med råvaruhandel är det därför viktigt att göra en stark grundanalys.

Hur använder man råvaror?

Handlare kan handla på priset på en råvara som ett terminskontrakt. Detta är ett kontrakt där en handlare köper aktier för en råvara vid en framtida tidpunkt, men där ett visst pris garanteras i händelse av externa faktorer som påverkar priset på råvaran, såsom väderrelaterade katastrofer eller geopolitiska händelser. För handlare av CFD:er på råvaror baseras investeringar på hur handlaren tror att priset på varan kommer att bete sig under en förutbestämd tidsram.

Relaterat till stängningskurs

Aktiv marknad
CFD
Terminskontrakt

- R -
Gratis inskrivning