CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Råolja

Råolja

Vad är råolja?

Råolja är en av de viktigaste råvarorna som handlas med på den öppna marknaden. Det är oraffinerad petroleum som används för att göra diesel, bensin och andra fossila bränslen. Eftersom råolja är en icke-förnybar källa har stora framsteg gjorts under de senaste åren när det gäller att finna alternativa energikällor – inklusive sol och vind – som aldrig kommer att utgöra en risk för att ta slut. Som ett resultat är det svårt att veta hur länge till råoljan kommer att betraktas som en kritisk vara. Men för tillfället är det säkerligen så, och många länder är stora leverantörer, inklusive USA, Ryssland och Saudiarabien. Råoljepriserna återspeglar generellt sett WTI (West Texas Intermediate) oil, som primärt borras i USA, och Europeiska Brent Crude. Det tredje stora riktmärket är OPEC Basket.

Som för de flesta råvaror så drivs råoljepriset främst av utbud och efterfrågan och är extremt utsatt för externa faktorer. Ibland har medlemmarna i OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries) beslutat att begränsa oljeproduktionen, vilket leder till att den globala försörjningen minskar och oljepriset stiger. Alternativt, när oljerika länder (OPEC och andra) producerar för stora mängder olja, överstiger utbudet efterfrågan och priserna kan sjunka.

Hur använder man råolja?

Medan vissa handlare köper spotkontrakt på råolja (där äganderätten till oljan byter händer vid det ögonblicket, och priset återspeglar kostnaden för råolja vid det ögonblicket) är det mycket vanligare att handlare köper futureskontrakt på olja. Med futureskontrakt återspeglar det överenskomna priset vad både köparen och säljaren tror är oljepriset vid ett förutbestämt framtida datum. De som handlar med olje-CFD:er förutser i själva verket hur oljepriset kommer att röra sig innan positionen stängs.Relaterat till råolja
Brent crude (EB)
Stäng en position
Futureskontrakt
OPEC Basket
Spot
WTI crude (CL)

- R -
Gratis inskrivning