CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Terminer

Terminer

Ett avtal att köpa eller sälja ett värdepapper eller finansiellt instrument (t. ex. en råvara, aktie eller index) på ett framtida datum och till ett fast pris. Terminer handlas på terminsbörsen eller terminsmarknader enligt standardiserade villkor (t. ex. förutbestämda kvantiteter för respektive specifik typ).

- T -
Gratis inskrivning