CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 72% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Brent Crude (EB)

Brent Crude (EB)

En benchmark för råolja utvunnen från de brittiska oljefälten i Nordsjön (även känt som BFOE Quotation och som UK OIL). Används för att prissätta två tredjedelar av världens internationellt handlade råoljetillgång. De två andra stora benchmarks är OPEC och West Texas Intermediate (WTI) Crude .

- B -
Gratis inskrivning