CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Ekonomisk kalender

Ekonomisk kalender

Vad är den ekonomiska kalendern?

En ekonomisk kalender är en detaljerad lista över ekonomiska händelser, inklusive finanspolitiska uttalanden liksom regelbundna vecko-, månads- och kvartalsrapporter och ekonomiska indikatorer som förväntas få effekt på handelsmarknaderna. Händelserna visas på kalendern i kronologisk ordning och är alla betygsatta på en skala från 1-3 för hur stor effekt händelsen förväntas få på marknaderna. Slutligen, när en ekonomisk rapport är planerad, inkluderar kalendern analytikernas förutsägelser avseende vilka rapportens siffror kommer att vara och om de kommer att utgöra en ökning eller minskning från föregående rapport. Den ekonomiska kalendern kan hjälpa handlarna att förutsäga om det kommer att vara hausse eller baisse på marknaderna, om de kommer att vara aktiva eller lugna och därmed göra det möjligt för handlarna att utveckla starka strategier utifrån de planerade händelserna och den fundamentala analys som möjliggjorts av kalendern. Klicka här (Endast engelska) för att besöka den ekonomiska kalendern på Fortrade.com.

Hur använder man den ekonomiska kalendern?

Genom att titta på den ekonomiska kalendern och ha en uppfattning om vad man kan förvänta sig från olika ekonomiska rapporter och politiska uttalanden har handlarna ett mycket kraftfullt verktyg för fundamental analys. Självklart är inget idiotsäkert, som med alla aspekter av valutahandel. Analytikernas förutsägelser kan vara felaktiga, eller marknadernas reaktion på händelserna i den ekonomiska kalendern kan vara annorlunda än förväntat på grund av oförutsedda externa omständigheter. Med det sagt är den ekonomiska kalendern fortfarande ett mycket effektivt verktyg i handlarens händer, och den bör kontrolleras dagligen och följas noggrant.

 

Länkar relaterade till den ekonomiska kalendern?

Baisse/Baisseartad
Hausse/Hausseartad
Ekonomisk indikator

- E -
Gratis inskrivning