CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Ekonomisk indikator

Ekonomisk indikator

Regeringsutfärdad statistik (såsom ett företags bruttonationalprodukt (BNP), konsumentprisindex, arbetslöshetsstatistik) som ligger till grund för analyser av ekonomin som helhet.

- E -
Gratis inskrivning