CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Europeiska centralbanken (ECB)

Europeiska centralbanken (ECB)

Centralbanken för Europas enda valuta, euron. Dess huvudsakliga uppgift är att upprätthålla eurons köpkraft och garantera stabilitet i eurozonen.

- E -
Gratis inskrivning