CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 76% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Eget kapital

Eget kapital

Det penningbelopp som är tillgängligt för trading. Motsvararar traderns “Öppna P&L” + “Kontosaldo”.

- E -
Gratis inskrivning