CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 72% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

AUD/USD

Mundësitë e tregut - 02/11/2021

02 Nлntor, 2021

Shembulli më poshtë përdor Kontratat për Ndryshim (CFD). Llogaritë janë vetëm për çmimin e instrumenteve specifike për datën e përmendur më poshtë, dhe llogaritë tregojnë rast të mundshëm për fitim apo humbje. Nuk ka garanci për saktësinë apo plotësinë e këtyre informacioneve, dhe çdo person që vepron sipas tyre, e bën këtë tërësisht në rrezik të vet.

AUD/USD mundësi javore e tregut në rënie të kursit të bazuar në 1.00 lot* llogari:

  • NGJARJE: E mërkurë, 3 nëntor, 19:30 GMT+1 - Fundi i takimit të Rezervës Federale dhe konferenca për shtyp e mbajtur nga kryetari i FED-it, Jerome Powell. Pritet që fedi ta njoftojë ndryshimin e politikës monetare, sepse rritja e inflacionit është më këmbëngulëse se sa mendohej më parë, kanë thënë kryetarët e FED-it.
  • Gjatë natës, Banka e Rezervës së Australisë (RBA) nuk e ndryshoi normën e intereist, dhe kjo pritej. Megjithatë, banka dërgoi një mesazh më të butë duke vendosur të heqë dorë nga objektivi i 10 pikë bazë për obligacionet shtetërore të Australisë për prill i vitit 2024. Duke komentuar perspektivën e politikës monetare, kryetari i RBA-së, Phillip Lowe, tha se vlerësimi i tregut për rritje të hershme të normës së interesit është jashtëzakonisht i pamundur.

AUD/USD, 2 nëntor 2021
Çmimi aktual: 0.7471

AUD/USD

Javor

Drejtimi i trendit

RËNIA

Rezistencë 3

0.7581

Rezistencë 2

0.7561

Rezistencë 1

0.7541

Mbështetje 1

0.7401

Mbështetje 2

0.7381

Mbështetje 3

0.7361

Shembulli i llogaritjes është në bazë të drejtimit të trendit ditor për 1.00 Lot*

ÇMIMET E REFERENCËS

Rezistencë 3

Rezistencë 2

Rezistencë 1

Mbështetje 1

Mbështetje 2

Mbështetje 3

Fitimi apo humbja për pozicionet e shkurtra në $

-1,100

-900

-700

700

900

1,100

Fitimi apo humbja për pozicionet e shkurtra në €**

-948

-775

-603

603

775

948

Fitimi apo humbja për pozicionet e shkurtra në £**

-806

-659

-513

513

659

806

Fitimi apo humbja për pozicionet e shkurtra në C$**

-1,363

-1,115

-867

867

1,115

1,363

* 1.00 lot është ekuivalent me 100,000 njësi
** Datë dhe orë të përdorura për llogari të kursit të këmbimit janë 07:50 GMT+1 dhe 2.11.2021.
Fortrade këshillon përdorimin e opsioneve Stop-Loss dhe Take-Profit, ju lutëm, kontaktoni mbështetjen tuaj në lidhje me përdorimin e tyre.
*** Mbani mend se pozicionin në fitim mund ta mbyllni edhe nëse fitim është më i vogël sesa ishte propozuar.
**** Teknika Trailing stop mund ta mbrojë fitimin - Kontaktoni mbështetjen për më shumë detaje.

Shpërndajeni me rrjetin tuaj
Dollar Australian - Dollar amerikan Diagrami
Përditësimi i kohës: -
Më i lartë
Më i ulët
1M 5M H D W
Çmimet po ngarkohen..
Të gatshëm për tregtim?Filloni tani
Afër

Jini të vetëdijshëm për orët e tregtimit të pushimeve për:

  • E hënë, 17 janar 2022 për festën e Ditës së Dr. Martin Luther King në SHBA.
Instrumenti 17/01/2022 18/01/2022
TE GJITHA FOREX I rregullt I rregullt
Indekset 17/01/2022 18/01/2022
USA 500 Mbyllur më herët 17:59 I rregullt
USA-TECH 100 Mbyllur më herët 17:59 I rregullt
USA 30 Mbyllur më herët 17:59 I rregullt
USA 2000 Mbyllur më herët 17:59 I rregullt
DOLLAR INDEX Mbyllur më herët 17:59 I rregullt
Energjitika 17/01/2022 18/01/2022
Crude oil Mbyllur më herët 19:29 I rregullt
Brent Oil I rregullt I rregullt
Natural Gas Mbyllur më herët 19:29 I rregullt
Heating oil Mbyllur më herët 19:29 I rregullt
Gasoline Mbyllur më herët 19:29 I rregullt
Mallrat 17/01/2022 18/01/2022
Corn Mbyllur I rregullt
Soybeans Mbyllur I rregullt
Wheat Mbyllur I rregullt
Sugar Mbyllur I rregullt
Cotton No.2 Mbyllur I rregullt
Metalet 17/01/2022 18/01/2022
Gold Mbyllur më herët 19:29 I rregullt
Silver Mbyllur më herët 19:29 I rregullt
Copper Mbyllur më herët 19:29 I rregullt
Palladium Mbyllur më herët 19:29 I rregullt
Platinum Mbyllur më herët 19:29 I rregullt
Bonot e SH.B.A. 17/01/2022 18/01/2022
Bonds Mbyllur më herët 17:59 I rregullt
Equity 17/01/2022 18/01/2022
Equities US Mbyllur I rregullt
  • E mërkurë, 26 janar 2022 për festën e Ditës së Australisë.
Instrumenti 26/01/2022 27/01/2022
TE GJITHA FOREX I rregullt I rregullt
Indekset 26/01/2022 27/01/2022
AUS 200 Mbyllur I rregullt
Equity 26/01/2022 27/01/2022
Equities AUS Mbyllur I rregullt
  • Kohët e mësipërme mund të ndryshojnë
  • Datat para dhe pas kësaj feste kanë orarin e rregullt të tregtimit
  • Ju lutemi vini re: Në rast të likuiditetit të ulët në një instrument specifik, Fortrade mund të zgjerojë diferencat ose madje të mbyllë instrumentin për tregtim. Njoftimet do të lëshohen në lidhje me çdo ndryshim të tillë në orarin e tregtimit.

Paralajmërimi i rrezikut

CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 72% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të konsideroni nëse e kuptoni se si funksionojnë CFD-të dhe nëse mund të përballoni rrezikun e lartë të humbjes së parave tuaja. Këto produkte mund të mos jenë të përshtatshme për të gjithë konsumatorët dhe për këtë arsye ju duhet të jeni i sigurt se i keni kuptuar rreziqet, por referoheni dhe këshilloheni në formë të pavarur. Ky material nuk përbën ofertë, kërkim ose transaksion në lidhje me ndonjë instrument financiar. Fortrade nuk pranon asnjë përgjegjësi për përdorimin e këtyre komenteve, as për pasojat që mund të lindin. Nuk jepet asnjë siguri ose garanci për saktësinë ose plotësinë e këtyre të dhënave. Rrjedhimisht, çdo person që vepron sipas tyre, vepron tërësisht në rrezik të vetë. Informacionet në këtë faqe nuk janë të destinuara për banorët e Shteteve të Bashkuara ose Belgjikës dhe nuk kanë për qëllim të shpërndahen ose të përdoren nga cilido person, në cilindo shtet ose juridiksion ku shpërndarja ose përdorimi i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjet dhe rregullat lokale.
Aftësia për të gjeneruar fitime gjatë kryerjes së transaksioneve në tregun OTC FOREX gjithashtu nënkupton mundësinë e humbjes. Transaksioni mund të rezultojë në humbjen e disa ose të të gjitha parave të investuara. Para se të filloni tregtimin, sigurohuni që të kuptoni rreziqet e përfshira dhe zotëroni aftësitë e nevojshme për të investuar. Informacionet në këtë faqe nuk janë të destinuara për banorët e Shteteve të Bashkuara ose Belgjikës dhe nuk kanë për qëllim të shpërndahen ose të përdoren nga cilido person, në cilindo shtet ose juridiksion ku shpërndarja ose përdorimi i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjet dhe rregullat lokale.
CFD-të dhe marzhi FX janë produkte të sistemit të levave që mbartin një nivel të lartë rreziku për kapitalin tuaj. Ju duhet të bëni tregëti vetëm me paratë që mund të përballoni për të humbur. Jini të vetëdijshëm: Ju mund të humbni të gjitha, por jo më shumë se bilancin e llogarisë suaj tregtare. Ju nuk zotëroni, ose të keni ndonjë të drejtë për pasuritë themelore. Performanca e kaluar nuk është garanci për performancën e ardhshme. Ky informacion ka për qëllim të jetë i përgjithshëm në natyrë dhe nuk është këshillë financiare e produktit. Çdo këshillë që gjendet në këtë faqe interneti ose që ju është dhënë nga Fort Securities Australia Pty Ltd është këshillë e përgjithshme dhe është përgatitur pa marrë parasysh objektivat, situatën financiare apo nevojat tuaja. Para se të veproni në lidhje me ndonjë informacion, duhet të konsideroni përshtatshmërinë e informacionit të dhënë dhe natyrën e produktit financiar përkatës duke pasur parasysh objektivat, situatën financiare dhe nevojat tuaja. Ne ju inkurajojmë që të merrni këshilla financiare të pavarura dhe të konsideroni Shërbimet tona Financiare Udhëzoni (FSG) dhe Deklaratën e shpalosjes së produktit (PDS) përpara se të vendosni të hyni ose të merrni ndonjë produkt financiar të lëshuar prej nesh. Informacioni në këtë faqe nuk u drejtohet banorëve të Shteteve të Bashkuara ose Belgjikës dhe nuk është menduar për tu shpërndarë ose për ta përdorur nga cilido person në ndonjë vend apo juridiksion ku shpërndarja ose përdorimi i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjin ose rregulloren vendore.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. Duhet të konsideroni nëse e kuptoni se si funksionojnë CFD-të dhe nëse mund të përballoni rrezikun e lartë të humbjes së parave tuaja. Bëni kujdes: Ju mund të humbni të gjithë kapitaljin por jo më tepër se sa balanca juaj në Llogarinë Tregtare. 80% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Këto produkte mund të mos jenë të përshtatshme për të gjithë konsumatorët dhe për këtë arsye ju duhet të jeni i sigurt se i keni kuptuar rreziqet, por referoheni dhe këshilloheni në formë të pavarur. Po të vazhdoni më tej me investimin në CFD-të me valuta virtuale, ju lutem vini re se vlerat janë shumë të lëkundshme dhe mund të çojnë në humbje të konsiderueshme për një periudhë të shkurtër kohore. Ky material nuk përbën ofertë, kërkim ose transaksion në lidhje me ndonjë instrument financiar. Fortrade nuk pranon asnjë përgjegjësi për përdorimin e këtyre komenteve, as për pasojat që mund të lindin. Nuk jepet asnjë siguri ose garanci për saktësinë ose plotësinë e këtyre të dhënave. Rrjedhimisht, çdo person që vepron sipas tyre, vepron tërësisht në rrezik të vetë. Informacionet në këtë faqe nuk janë të destinuara për banorët e Shteteve të Bashkuara ose Belgjikës dhe nuk kanë për qëllim të shpërndahen ose të përdoren nga cilido person, në cilindo shtet ose juridiksion ku shpërndarja ose përdorimi i tillë do të ishte në kundërshtim me ligjet dhe rregullat lokale.