CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 83% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Take Profit (T/P) (Marrja e profitit)

Take Profit (T/P) (Marrja e profitit)

Një urdhër tregtar i cili automatikisht mbyll pozicionin e letrës me vlerë apo instrumentit financiar fitimprurës kur të arrijë nivelin e paracaktuar të çmimit i cili është i kënaqshëm për tregtarin. T/P mund të përdoret edhe tek pozicionet e gjata (të blerjes) dhe tek pozicionet e shkurtëra (të shitjes).

- T -