CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 84% e llogarive të klientëve me pakicë humbasin para kur bëjnë tregti me CFD. Ju duhet të konsideroni nëse mund t'i bëni ballë rrezikut të lartë të humbjes së parave tuaja.
CFD-të janë instrumente komplekse dhe vijnë me një rrezik të lartë të humbjes së parave për shkak të levave. 81% e llogarive të investitorëve mund të humbasin paratë kur tregtojnë me kontrata CFD. Duhet të merrni në konsideratë nëse mund të përballoni rrezikun e humbjes së parave tuaja.

Stop Loss (S/L) (Ndalimi i humbjes)

Stop Loss (S/L) (Ndalimi i humbjes)

Një urdhër tregtar që automatikisht mbyll pozicionin jo fitimprurës të letrës me vlerë ose instrumentit financiar kur të arrijë një çmim të caktuar, me qëllim të kufizimit të humbjes dhe parandalimit të shmangieve. S/L mund të përdoret edhe tek pozicionet e gjata (blerja) edhe tek pozicionet e shkurtëra (shitja). Gjithashtu është i njohur si “urdhër i ndalimit” ose “urdhër tregtar i ndalimit”.

- S -