CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 80% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima. Trebali biste razmotriti možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.
CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 74% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.

Compounding / Složeno ukamaćivanje

Compounding / Složeno ukamaćivanje

Šta je složeno ukamaćivanje?

Prinosi nakon protoka vremena se umnožavaju eksponencijalno nakon proteka određenog vremenskog perioda. Nastaje obično kada prihodi na glavnicu i prihodi od kamate imaju stabilnu stopu rasta tokom određenog vremenskog perioda. Ako na pr. učesnik na tržištu investira 20.000 dolara i ostvari 25% profita godišnje, na kraju godine inicijalna investicija će vrijediti 25.000 dolara, ako se nastavi godišnja stopa profita od 25%, incijalna investicija će nakon dvije godine vrijedeti 31.250 dolara i tako dalje. Suština je da protekom vremena, inicijalna investicija raste sve brže.

Kako promatrati složeno ukamaćivanje?

Složeno ukamaćivanje je osnovni alat prilikom upravljanja kapitalom. Ako ono postoji, vrijednost inicijalne investicije raste proteklom vremena. Učesnici na tržištu koji ovako pristupaju investiranju, profitabilniji su na duži vremenski period.

Sadržaj na web stranici fortrade.com povezan sa terminom prihoda nakon protoka vremenskog perioda:
• Stanje na trgovinskom računu
• Kamata
• Kamatna stopa

- C -