CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 80% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima. Trebali biste razmotriti možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.
CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 74% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.

Forward Contract/Terminski ugovor

Forward Contract/Terminski ugovor

Šta je terminski ugovor?
Terminski ugovor je sporazum između kupca i prodavca da će trgovati određenom aktivom, najčešće je u pitanju valuta, po unapred dogovorenoj fiksiranoj cijeni i datumu. Za razliku od futures ugovora, terminski ugovori su privatni sporazumi između kupca i prodavca i, kao takvi, njima se ne trguje na centraliziranoj burzi, nego se smatraju dijelom OTC/vanburzovnog tržišta. Ovo čini terminske ugovore rizičnijim poduhvatom u odnosu na futures ugovore. Osnovni faktori određivanja cijene terminskog ugovora su tržišna vrijednost aktive i vrijeme u koje će ugovor biti ispunjen, na šta utječu cijene swapa.

Kako se koristi terminski ugovor?
Terminski ugovori se kupuju na sličan način na koji se kupuju futures ugovori. Kupac i prodavac se dogovore o aktivi koja će biti prodana, o cijeni, i o datumu kada će biti obavljena razmjena. Terminski ugovor se rješava tek kada ugovorni rok istekne, za razliku od futures ugovora koi se rješavaju na dnevnoj bazi. Terminski ugovori se prije svega koriste kao zaštita (hedge) protiv volatilnosti aktive kojom se trguje. Terminski ugovori se mogu više prilagođavati potrebama trgovca u odnosu na futures ugovore. Pružaju više fleksibilnosti, ali i veći rizik.

Sadržaj na Fortrade.com u vezi sa terminskim ugovorima

  • Broker
  • Centralised Market/Centralizirano tržište
  • Expiry Date/Datum isteka
  • Futures Contract/Futures ugovor
  • OTC Market/Vanburzovno tržište
  • Swap rates/Swap cijene
  • Volatility/Volatilnost

- F -