CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 80% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima. Trebali biste razmotriti možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.
CFD-ovi su složeni instrumenti i imaju visok rizik od brzog gubitka novca zbog financijske poluge. 74% računa malih ulagatelja izgubi novac tijekom trgovanja CFD-ovima s ovim ponuditeljem. Trebali biste razmotriti razumijete li kako CFD-ovi funkcioniraju te možete li si priuštiti preuzimanje visokog rizika od gubitka novca.

OTC Market/ Vanburzovno tržište

OTC Market/ Vanburzovno tržište

Što je vanburzovno tržište?
OTC (over the counter) tržište je decentralizirano tržištne na kojem se aktivama, uključujući i neke valute, ne trguje na centraliziranim berzama. S obzirom da vanburzovno tržište nije centralizirano niti ga regulira neki državni organ, često je manje transparentno u odnosu na centralizirana tržišta, a samim tim i rizičnije.

Kako se koristi OTC/ vanburzovno tržište?
Trgovanje na vanburzovnom tržištu slično je trgovanju na centraliziranom tržištu. Trgovci pronađu brokera koji funkcionira kao posrednik između njih i njihovih kolega, kao i sa korporacijama i biznisima kojima se ne trguje na centraliziranom tržištu. Jedna od glavnih razlika između vanburzovnog tržišta i burze ogleda se u tome da su na vanburzovnom tržištu brokeri fleksibilniji u podešavanju cijena kupovine i prodaje. Samim tim, broker može kotirati jednu cijenu jednom klijentu, a drugu cijenu drugom, pa može doći do razlika u spreadu kupovina-prodaja (bid-ask spread).

Sadržaj na Fortrade.com u vezi sa vanburzovnim tržištem

  • Active Market/Aktivno Tržište
  • Bid-Ask Spread/Spread kupovina-prodaja
  • Centralised Market/Centralizirano tržište

- O -