Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 83% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 84% inwestorów traci swoje środki handlując CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Dywidendy

 • Czy Fortrade obciąża lub wypłaca uznania za dywidendy z kontraktów CFD na kurs akcji?

  Tak, Fortrade wynagradza/obciąża otwarte pozycje na kontrakty CFD, gdy wypłacana jest dywidenda.

  Account Verification Process
 • Dlaczego dywidenda wpływa na cenę kontraktu CFD na kurs akcji?

  Bezpośrednio po dniu ustalenia prawa do dywidendy wartość rynkowa spółki zmienia się z prostego powodu – nabycie akcji po dniu ustalenia ww. prawa nie uprawiania do otrzymania dywidendy za ostatni rok, dlatego też cena akcji spada wraz z wartością wypłacanej dywidendy. Zmiana ceny akcji mam miejsce podczas pierwszej sesji po ostatnim dniu z prawem od dywidendy.

  Account Verification Process
 • Co to jest dywidenda?

  Dywidenda pozwala firmie na redystrybucję części zysku netto do akcjonariuszy. Wysokość dywidendy rekomendowana jest przez zarząd spółki, a decyzję o jej wypłacie podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy.

  Account Verification Process
 • W jaki sposób działa wyrównanie wartości dywidendy?

  Fortrade wynagradza/obciąża klientów posiadających akcje spółek wypłacających dywidendy w okresie po wygaśnięciu prawa do dywidendy, aby pokryć wypłacone dywidendy.

  Wszyscy klienci posiadający akcje spółek wypłacających dywidendy na krótkiej pozycji po wygaśnięciu prawa do dywidendy zostaną obciążeni kwotą dywidendy.
  Na przykład:

  Jeśli posiadasz 1000 akcji na krótkiej pozycji, gdzie cena otwarcia wynosi 110 $, podczas gdy obecna cena rynkowa to 100 $ i wypłacana dywidenda wynosi 2 $ na akcje → Cena akcji spadnie o 2 $ podczas pierwszej sesji po ostatnim dniu z prawem od dywidendy. Oznacza to, że zarobisz więcej pieniędzy na krótkiej pozycji w związku ze zmianą ceny. Dlatego też Fortrade obciąży Cię dokładnie taką samą kwotą. (Bez dodatkowych opłat i prowizji) Zostanie to wykazane jako prowizja.

  Zysk i strata przed dniem ustalenia prawa do dywidendy: 1000 * (110 – 100) = 10000 $
  Liczba akcji * (cena otwarcia – cena rynkowa przed dniem ustalenia prawa do dywidendy)

  Zysk i strata po dniu ustalenia prawa do dywidendy: 1000 * (110 – 98) = 12000 $
  Liczba akcji * (cena otwarcia – cena rynkowa)
  (Zakładając, że nie było innych zmian ceny akcji)

  Obciążenie dywidendą: 1000 * 2 $ = 2000 $
  Liczba akcji * dywidenda na akcję

  Ostateczna kalkulacja zysku i straty: 1000 (110 – 98) – 2000 = 10000 $
  Liczba akcji * (cena otwarcia – cena rynkowa) – wypłacona dywidenda

  Wszyscy klienci posiadający akcje spółek wypłacających dywidendy na długiej pozycji po wygaśnięciu prawa do dywidendy otrzymają kwotę dywidendy.
  Na przykład:

  Jeśli posiadasz 1000 akcji na długiej pozycji, gdzie cena otwarcia wynosi 90 $, podczas obecna cena rynkowa to 100 $ i wypłacana dywidenda wynosi 2$ na akcje → Cena akcji spadnie o 2$ podczas pierwszej sesji po ostatnim dniu z prawem od dywidendy. Oznacza to, że zarobisz stracisz pieniądze na długiej pozycji w związku ze zmianą ceny. W związku z czym Fortrade wypłaci Cię dokładnie taką samą kwotą. (Bez dodatkowych opłat i prowizji) Zostanie to wykazane na Twoim rachunku jako prowizja.

  Zysk i strata przed dniem ustalenia prawa do dywidendy:1000 * (100 – 100) = 10000 $
  Liczba akcji * (cena rynkowa przed dniem ustalenia prawa do dywidendy – cena otwarcia)

  Zysk i strata po dniu ustalenia prawa do dywidendy: 1000 * (98 – 90) = 8000 $           
  Liczba akcji * (cena rynkowa – cena otwarcia)>
  (Zakładając, że nie było innych zmian ceny akcji)

  Wypłata dywidendy: 1000 * 2 $ = 2000 $
  Liczba akcji * dywidenda na akcję)>

  Ostateczna kalkulacja zysku i straty: 1000 (98 – 90) +2000 = 10000 $
  Liczba akcji * (cena rynkowa – cena otwarcia) + wypłacona dywidenda

  Account Verification Process
 • Czy wyrównanie dywidendy zostanie wykazane na moim rachunku?

  Wszystkie wpłaty/obciążenia związane z dywidendą pojawią się przy odpowiedniej transakcji w kolumnie „prowizja”.

  Account Verification Process
 • Gdzie mogę znaleźć daty wypłaty dywidend dla poszczególnych spółek?

  Fortrade publikuje kalendarz dywidend na swojej stronie internetowej wraz o oczekiwanymi wartościami dywidend, jednak nie odpowiada za zmiany dokonane przez spółki. Jako inwestor, jesteś odpowiedzialny za sprawdzanie komunikatów o dywidendach na stronach internetowych spółek, na których kursy akcji zawarłeś kontrakty CDF. Informacje o terminach i wysokości wypłacanych dywidend można tez znaleźć na większości finansowych portali informacyjnych (Yahoo Finance, Bloomberg, Reuters).

  Account Verification Process