Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 83% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 84% inwestorów traci swoje środki handlując CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Handel walutami i kontraktami CFD

 • Co to jest forex swap i dlaczego ma miejsce?

  Forex swap to kwota nocnego obciążenia/uznania dla otwartej pozycji.

  Kwota ta odzwierciedla różnicę stopy procentowej pomiędzy bankami centralnymi (na podstawie ocen rynków i spreadów) dwóch aktywów, o których mowa.

  Swapy są pobierane lub przesyłane raz na każdy dzień tygodnia z wyjątkiem środy, kiedy ich wartość naliczana jest 3-krotnie.

   

  Obciążenia swap są wypuszczane cotygodniowo przez instytucje finansowe współpracujące z Fortrade i są obliczane i szacowane według różnych kryteriów zarządzania ryzykiem oraz warunków rynkowych.

  Account Verification Process
 • Jak obliczany jest forex swap?

  Dodatek swap jest obliczany w następujący sposób:

   

  Wartość pipsa (w zależności od rozmiaru transakcji) * kurs swap w pipsach * liczba nocy = obciążenie/uznanie swap

   

  Przykład Forex:

  Otwierasz krótką pozycję (Sprzedaż) w parze EUR/USD na 1 lot za pomocą konta operującego USD:

   

  1 Lot = 100 000

  Wartość 1 pipsa = 10 USD

  Kurs swap = -3,2839 punktów (równowartość 0,32839 pipsa)

  Liczba nocy = 1

  Dodatek swap: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 USD

   

  Przykład CFD:

  Otwierasz długą pozycję (Kupno) na ropę naftową na 1 lot (1000 baryłek) za pomocą konta operującego USD:

   

  Kurs swap = -0,3807

  Wartość 1 centa = 10 USD

  Liczba nocy = 1

  Dodatek swap = 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 USD

  Account Verification Process
 • Jaki jest przykład rollovera i jak jest on obliczany?

  Handlowiec ma otwartą pozycję SHORT lub SELL na 1000 baryłek ropy naftowej.

   

  Obecna oferta zamknięcia kontraktu wynosi 45,5 (Bid)/45,54 (Ask) a oferta nowego kontraktu wynosi 46,50 (Bid)/46,54 (Ask).

   

  Różnica wynosi +1 USD, to znaczy, że nowy kontrakt jest WYŻSZY niż stary.

   

  Aby wykonać rollover na otwartej pozycji short, Fortrade automatycznie zamyka stary kontrakt po cenie ask (ponieważ klient ma pozycję SELL, zostanie ona zamknięta po cenie ask, wynoszącej 45,54) i jednocześnie ponownie otwiera nowy kontrakt po cenie bid 46,50.

   

  W tym przykładzie klient otrzymuję kwotę 960 USD, odzwierciedlającą różnicę cen pomiędzy dwoma kontraktami. Oznacza to, że obciążenie klienta jest równe spreadowi cen Bid i Ask (tj. nowy kontrakt zostanie otwarty po cenie Bid, wynoszącej 46,5).

   

  Szacunki są następujące: (46,5 – 45,54) * 1000 = 960 USD

   

  (Cena Ask starego kontraktu – Cena otwarcia Bid nowego kontraktu) * Kwota = Obciążenie/Uznanie Rollover

  Account Verification Process
 • Czy muszę ponosić koszt rollovera?

  Jeśli nie chcesz ponosić kosztów rollovera, wystarczy, że zamkniesz wszystkie otwarte pozycje przed jego zaplanowaną datą. Daty te można znaleźć na stronie z Kursami Rolloverów na naszej stronie internetowej. Klienci są także informowani o nadchodzących rolloverach za pomocą powiadomień na platformie handlowej Fortrader.

  Account Verification Process
 • Gdzie znajdę kursy rolloverów Fortrader?

  Kursy rolloverów są podawane i aktualizowane bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Aby zapoznać się z ostatnimi rolloverami i rocznym rozkładem dat rolloverów w roku 2017, kliknij tutaj.

  Należy pamiętać, że obciążenia/uznania rollovera pokazane są również w kolumnie Swap w Warunkach korzystania z  naszych instrumentów finansowych (oprócz innych, istniejących już obciążeń Swap).

  Account Verification Process
 • Jakie są koszty transakcji CFD?

  Spread: Kiedy dokonujesz transakcji CFD należy zapłacić spread, czyli różnicę pomiędzy ceną kupna i sprzedaży. Wchodzisz na rynek z ceną kupna a wychodzisz z ceną sprzedaży. Im mniejszy spread tym w mniejszym stopniu cena musi zmienić się na Twoją korzyść, aby zacząć osiągać zyski. Jeśli jednak cena zmieni się w przeciwną stronę, wtedy powodować będzie ona straty. Oferujemy stale konkurencyjne spready.

   

  Koszty holdingowe: na zakończenie każdego dnia transakcyjnego (godzina 17 czasu nowojorskiego) wszystkie otwarte pozycje na twoim rachunku mogą być poddane opłacie zwanej „kosztem holdingowym”. Koszt ten może być dodatni lub ujemny w zależności od kierunku twojej pozycji i zastosowanej stawki holdingowej.

  Account Verification Process
 • Jak wyglądają transakcje CFD z Fortrade?

  Ustalamy cenę kontraktu na podstawie aktualnych warunków rynkowych, po której możesz go kupić lub sprzedać.

   

  Na każdym rynku ustalamy cenę „kupna” i „sprzedaży”. Możesz dokonać transakcji przewidując wzrost ceny (zwanej „kupnem” lub otwarciem „pozycji długiej”) lub jej spadek (czyli „sprzedaż” lub zajęcie „pozycji krótkiej”).

  W momencie otwarcia transakcji otrzymasz potwierdzenie o jej zaakceptowaniu. Zdarza się, że transakcje są odrzucane, jednak większość przechodzi bez żadnych problemów. Sprawdź dokładnie szczegóły wiadomości potwierdzającej, aby upewnić się, że wszystkie szczegóły transakcji są poprawne.

   

  Twoja otwarta pozycja znajdzie się w panelu „otwarte pozycje” na naszej platformie transakcyjnej. Przez cały czas trwania transakcji można sprawdzać stan zysków bądź strat sprawdzając kolumnę zyski/straty.

   

  Kiedy zdecydujesz się na zamknięcie pozycji i zebranie swoich zysków, wystarczy sprzedać taką samą liczbę kontraktów, jakie byly zakupione na poczatku

  Najprostszą metodą, żeby tego dokonać, jest otworzenie panelu „pozycję zamknąć”. Kiedy naciśniesz przycisk „sprzedaj” otrzymasz kolejne potwierdzenie informujące o liczbie sprzedanych kontraktów.

  Ryzyko

  Handel instrumentami finansowymi pociąga za sobą wysokie ryzyko dla Twojego kapitału, ponieważ może dojść do szybkiego rozwoju cen w niesprzyjającym Ci kierunku. 83% inwestorów z kontami detalicznymi traci pieniądze z tym brokerem. Musisz wziąć pod uwagę, czy rozumiesz, w jaki sposób działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na podjęcie wysokiego ryzyka utraty kapitału. Pamiętaj: możesz stracić swój cały kapitał, ale nic wykraczającego ponad saldo swojego Konta handlowego. Te produkty mogą nie być odpowiednie dla wszystkich klientów, dlatego upewnij się, że rozumiesz ryzyko i skorzystaj z porady niezależnego specjalisty. Niniejsze treści nie stanowią oferty ani zaproszenia do zawierania transakcji na jakichkolwiek instrumentach finansowych. Spółka Fortrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wykorzystywanie niniejszych informacji w jakikolwiek sposób i za jakiekolwiek wynikające z tego konsekwencje. Ponadto Spółka Fortrade nie reprezentuje sobą dostarczanych informacji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich dokładność i kompletność, w wyniku czego każda osoba działająca na ich podstawie czyni to wyłącznie na własne ryzyko. Zobacz pełne ostrzeżenie o ryzyku.

  Zobacz pełne ostrzeżenie o ryzyku.

  Account Verification Process
 • Na czym polega zabezpieczenie kontraktów CFD?

  W odróżnieniu od innych form transakcyjnych, w transakcjach CFD na platformie Fortrade inwestorzy mają możliwość zabezpieczenia swoich transakcji i zminimalizowania ewentualnych strat.

   

  Przypuśćmy, że mam otwartą pozycję na dolarze/jenie – otwieram długą pozycję kupując dolara i oczekując, że dolar wzmocni się w stosunku do jena. Jednak pojawiły się pewne wątpliwości – nie na tyle duże, aby zamknąć transakcję, ale wystarczające żeby zacząć wątpić w umocnienie się waluty.

   

  Przy innej formie transakcji, byłyby dwa wyjścia: zamknąć transakcję teraz lub zostawić otwartą i radzić sobie z niepewnością. W przypadku CFD można w tym samym momencie otworzyć nową parę walutową dolar/jen i zająć krótką pozycję na dolarze – wybierając odwrotną transakcję do pierwotnej, którą nadal mam otwartą. Inwestorzy powinni mieć na uwadze to, że kontrakty CFD mogą być zabezpieczone jedynie przy użyciu platformy Fortrade.

   

  Jeżeli zabezpieczenie pary walutowej będzie zmierzać w przeciwnym kierunku do pierwotnego wyboru, przy spadku wartości dolara wobec jena, nadal będę w stanie uratować coś z tej sytuacji, ponieważ moje zabezpieczenie będzie obowiązywało.

  Account Verification Process
 • Jak zabezpieczyć portfel trading przy użyciu kontraktów CFD?

  Jeśli już zainwestowałeś w istniejący portfel fizycznych akcji u innego brokera, ale myślisz, że mogą one stracić na wartości w krótkim czasie, możesz je zabezpieczyć przy użyciu kontraktu CFD. Poprzez krótką sprzedaż tych samych akcji, jako CFD, możesz spróbować zarobić od krótkoterminowego spadku cenowego, aby skompensować straty z istniejącego portfela.

   

  Załóżmy, że posiadasz w swoim portfolio fizyczne akcje firmy ABC o wartości 5000£. Możesz zająć krótką pozycję lub przeprowadzić krótką sprzedaż równoważną wartości firmy ABC z wykorzystaniem kontraktu CFD. W przypadku spadku wartości akcji firmy ABC na rynku bazowym, strata z Twoich fizycznych akcji portfelowych byłaby skompensowana z zysku osiągniętego na krótkiej sprzedaży transakcji CFD. Ponieważ krótkoterminowy trend spadkowy dobiegłby końca, można by zamknąć transakcje CFD zabezpieczając tym samym Twój zysk, a wartość Twoich fizycznych akcji zaczęłaby ponownie rosnąć.

   

  Korzystanie z kontraktów CFD dla zabezpieczenia portfela akcji jest popularną strategią dla wielu inwestorów, szczególnie na niestabilnych rynkach.

  Przykład transakcji CFD

  Więc jak naprawdę działa transakcja CFD? Przyjrzyjmy się przykładowi transakcji CFD przy użyciu popularnego indeksu DAX 30.

  W naszym teoretycznym przykładzie DAX jest obecnie wyceniany na poziomie 9 610,5/9 611,5, dając mi możliwość sprzedaży niemieckiego indeksu na poziomie 9 610,5 lub kupna na poziomie 9 611,5. Decyduję się kupić 5 £ indeksu DAX na poziomie 9 611,5, a moje ryzyko nominalne będzie się przedstawiało następująco:

  (Wartość, za jaką kupuję x Ilość, jaką kupuję)

  W tym wypadku ryzyko nominalne będzie wynosić:

  9 611,5 x 5 = 48 057,5

  48 057,50£ jest maksymalną kwotą pieniędzy, jaką mogę stracić, jeśli DAX spadnie z obecnego poziomu wynoszącego 9 611,5 do zera.

  CFD oraz dźwignia finansowa

  Ponieważ CFD jest formą transakcji wykorzystującą dźwignię finansową, zamiast wprowadzać całkowitą wartość transakcji (przy 9 611,5 x 5 byłby to koszt wysokości 48 057,50£, taki sam jak ryzyko nominalne) wystarczy, że zdeponuję mały procent całkowitej wartości, aby zainicjować transakcję. Ustaliliśmy go, jako procent od ryzyka nominalnego – jeśli marża wynosi 1%, wtedy 48 057,50/100 = 480,575. Tym samym zaokrąglając go w górę do grosza, stawka potrzebna do rozpoczęcia transakcji wynosi 480,58 £

  Jeśli jednak zdecyduję się sprzedać 5 £ indeksu DAX zamiast je kupować, wtedy cena mojej transakcji będzie następująca:

  9 610,5 x 5 = 48 052,5£

  Kwota, jaką będzie trzeba zainwestować wynosić będzie 1% tej wartości, czyli 480,53£

  Inwestorzy powinni pamiętać, że zwiększenie dźwigni finansowej zwiększa ryzyko.

  Wyniki na transakcji CFD

  Wróćmy do scenariusza, w którym kupuję 5£ zamiast je sprzedać. Jeśli poziom indeksu DAX wzrośnie do 9 613,5/9 614,5 i stwierdzę, że jest to dobry moment do zakończenia transakcji, zysk z mojej transakcji można obliczyć w następujący sposób: zakupiona ilość x ilość punktów, o jaką transakcja zmieniła się na moją korzyść

  W tym wypadku mój zysk wyniósłby 5 x 2, czyli 10£ na transakcji.

  W sytuacji, w której sprzedaję 5 £ DAX na poziomie 9 610,5 a następnie kończąc transakcję na poziomie 9 613,5/9 614,5, moja strata wynosiłaby 5 x 4, czyli 20£. Cena końcowej transakcji byłaby cztery raz większa niż przy jej otwarciu.

  Jeśli jednak DAX spadłby z 9 610,5/9 611,5 do 9 608,5/9 609,5 – kupując 5£ DAX na pierwotnym poziomie moja strata byłaby obliczona w następujący sposób: kupiona ilość x liczba punktów, o jaką transakcja się zmieniła niekorzystnie dla mnie.

  W tym przypadku moja strata wyniosłaby 5 x 3, czyli 15£. Z drugiej strony, jeśli doszłoby do sprzedaży 5 £ DAX na pierwotnym poziomie, wtedy mój zysk wyniósłby 5 x 1, dając mi zysk w wysokości 5£.

  Account Verification Process