Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 83% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 84% inwestorów traci swoje środki handlując CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Instrumenty handlowe

 • Czym jest handel walutami?

  Handel walutami (lub wymiana walutowa) rozumiana jest jako „kupowanie” jednej waluty i jednoczesne „sprzedawanie” innej, by odnieść zysk z oczekiwanego ruchu w kursie wymiany. Światowy rynek wymiany walutowej to największy i najbardziej płynny rynek, na którym transakcje odbywają się bez przerwy. Uczestnicy rynku to m.in. banki, instytucje korporacyjne i działające w sektorze handlu międzynarodowego lub funduszy hedgingowych, a także kupcy – lub spekulanci – szukający zysku na różnicach w cenach.

  Account Verification Process
 • Czym jest handel CFD?

  Kontrakty różnicowe (CFD) oferują możliwość zdobycia zwiększonej ekspozycji na oczekiwane ruchy cen w zasadniczej klasie aktywów, jak np. waluta, towar, akcja czy indeks. Kontrakty CFD to lewarowane pochodne finansowe oferujące wysoką ekspozycję aktywów zasadniczych za niewysokie nakłady finansowe. Podczas handlu CFD z Fortrade nie kupujesz (ani nie sprzedajesz) danych aktywów, ale otwierasz „długie” (kupno) lub „krótkie” (sprzedaż) pozycje na cenę spot tych aktywów.

  Account Verification Process
 • Po co handlować walutami i innymi produktami za pomocą CFD?

  Kontrakty CFD oferują liczne korzyści w stosunku do innych alternatyw, np. lewarowaną ekspozycję oferującą możliwość ogromnych zwrotów przy minimalnym nakładzie, nieprzerwany handel a także prosty i szybki dostęp do rynku.

  Account Verification Process
 • Którymi instrumentami mogę handlować?

  Fortrade oferuje szeroki zakres instrumentów finansowych: pary walutowe, akcje, indeksy, produkty energetyczne, cenne metale, ETF, obligacje USA i inne.

  Account Verification Process
 • Czym są transakcje CFD – „Kontrakt na różnice kursowe”?

  Transakcja CFD (z ang. Contract for Difference) to kontrakt na różnice kursowe, gdzie „różnica” wyznaczana jest pomiędzy punktem otwarcia i zamknięcia transakcji. CFD są to instrumenty pochodne.

  Fortrade tworzy kontrakty CFD na podstawie aktualnych warunków rynkowych, co umożliwia przeprowadzanie transakcji przy wahaniach cen bazowych aktywów finansowych. Oferujemy CFD na wielu światowych rynkach, a do naszych CFD zaliczają się akcje, obligacje skarbowe, pary walutowe, towary i indeksy giełdowe, takie jak UK 100.

  Kontrakt będzie miał zarówno cenę „kupna” jak i „sprzedaży”, co umożliwia wybór pomiędzy kupnem, zajmując długą pozycję, lub sprzedażą, czyli otwarciem krótkiej pozycji. Należy pamiętać, że handel ten opiera się na obrocie kontraktami CFD, a nie na fizycznych transakcjach na rynku instrumentu bazowego. Co prawda w kontraktach na różnice kursowe można ustawić ograniczenia stopujące straty i zyski, jednak wymagają one również wysokiego zarządzania ryzykiem przez stosowanie zlecenia typu STOP.

  Account Verification Process
 • Czym jest dźwignia finansowa kontraktu CFD?

  CFD wykorzystuje dźwignię finansową oraz marżę. Aby otworzyć pozycję wystarczy zdeponować niewielką część całkowitej wartości transakcji. Wprowadzając mały depozyt, zwany depozytem zabezpieczającym, przy o wiele większej ekspozycji rynkowej, dysponujesz pełną wartością pozycji.

  Obrót na rynkach finansowych pozwala zwiększyć zyski, jednak można również ponieść straty. Dźwignia finansowa powiązana jest z dużym ryzykiem. Chociaż Twój kapitał inwestycyjny będzie rozwijał się dalej, jednak rynek pójdzie w przeciwnym kierunku niż Twoja inwestycja, wówczas poniesiesz stratę, a kwota ta może nawet przewyższyć kwotę zainwestowaną w transakcję. Możesz również stracić więcej niż wynosił początkowy depozyt.

  Krótka sprzedaż CFD przy spadku kursów

  CFD umożliwia sprzedaż instrumentu (krótka pozycja), jeśli przewidujesz spadek jego wartości, w celu wzbogacenia się na przewidywanym ruchu spadkowym cen. Jeśli Twoje założenia okażą się prawidłowe możesz odkupić instrument po niższej cenie, osiągając tym samym zysk. Jeśli jednak będziesz w błędzie i wartość wzrośnie, poniesiesz wtedy stratę.

  Account Verification Process
 • Co to jest wymagany depozyt?

  Aby zapewnić, że użytkownik będzie mógł pokryć poniesione straty na swoich pozycjach, Fortrade wymaga odpowiedniego zabezpieczenia. To zabezpieczenie jest zwykle określane jako wymagany depozyt. Wymagany depozyt dostępny na koncie ograniczy wielkość pozycji, które można otworzyć.

  Termin „dźwignia” jest często stosowany do opisania wymogów związanych z wymaganym depozytem. Na przykład dźwignia 50:1 odpowiada wymaganemu depozytowi na poziomie 2% (1 podzielone przez 50 to 0,02 lub 2%). 2% wymaganego depozytu oznacza, że jeśli użytkownik chce otworzyć nową pozycję, musi posiadać 2% wartości tej pozycji jako depozyt.

  Na przykład: jeśli kapitał klienta wynosi 1 000 GBP i zdecyduje się otworzyć pozycję kupna na poziomie 100 000 GBP/USD, na której oferowana dźwignia wynosi 1 do 100, odpowiada to wymaganemu depozytowi na poziomie 1%.

  W tym przypadku klient musi posiadać kapitał o wartości co najmniej 1% wartości 100 000 GBP (1 000 GBP), aby otworzyć tę pozycję – jeśli ma tę kwotę, transakcja zostanie otworzona pomyślnie.

  Jeśli klient posiada kapitał mniejszy niż 1 000 GBP, gdy próbuje otworzyć tę samą pozycję, transakcja nie zostanie otworzona, tj. nie powiedzie się.

  Fortrade wymaga, aby na koncie użytkownika znajdował się określony depozyt za każdym razem, gdy wykonywana jest transakcja.

  Lista wartości wymaganego depozytu Fortrade znajduje się tutaj: Szczegółowy opis produktu tradingowego.

  Account Verification Process
 • Co się dzieje z rozwiązaniem wymaganego depozytu?

  Użytkownik musi zachować odpowiedni depozyt na swoim koncie, aby zabezpieczyć otwarte pozycje. Użytkownik jest odpowiedzialny za monitorowanie swojego konta, aby zapobiec rozwiązaniu wymaganego depozytu.

  Rozwiązanie wymaganego depozytu nastąpi w poniższych sytuacjach:

  Gdy kapitał spadnie do połowy wartości lub do mniej niż połowy wykorzystanego depozytu. Platforma Fortrade spróbuje powiadomić klientów, którzy są zalogowani do platformy Fortrade, wysyłając wezwanie do uzupełnienia depozytu.

  Gdy kapitał wynosi 20% wykorzystanego depozytu, platforma Fortrade automatycznie rozwiąże wszystkie otwarte pozycje na raz.

  Pamiętaj: na szybko zmieniającym się rynku może być za mało czasu na ostrzeżenia lub może w ogóle zabraknąć czasu, aby ostrzec użytkownika.

  Jeśli w czasie rozwiązania wymaganego depozytu inwestowanie w niektóre pozycje jest niemożliwe, pozycje te pozostaną otwarte, a platforma Fortrade nadal będzie monitorować wymagania związane z depozytem. Gdy rynki ponownie się otworzą dla pozostałych otwartych pozycji, może dojść do kolejnego rozwiązania wymaganego depozytu, jeśli na koncie nadal jest za mało środków.

  Account Verification Process
 • Jak uniknąć rozwiązań wymaganego depozytu?

  Podejmij działania zapobiegawcze, aby uniknąć rozwiązania wymaganego depozytu na koncie. Na przykład:

  • Nieustannie obserwuj status swojego konta.
  • Stosuj niższą dźwignię, aby zobowiązać się do większego wymaganego depozytu.
  • Określ zlecenie stop-loss dla każdej otwartej pozycji, aby ograniczyć ryzyko spadku. Możesz określić wartość zlecenia stop-loss w momencie otwierania transakcji lub dodać zlecenie stop-loss w dowolnym czasie dla dowolnej otwartej transakcji.
  • Zasil swoje konto odpowiednią kwotą, aby spełnić wymagania dotyczące depozytu i zmniejszyć ryzyko.

  Uwaga: transakcja jest zamykana po aktualnej wartości Fortrade, która może się różnić od ustawionej ceny stop-loss, szczególnie, gdy inwestowanie wznawia się po okresie, w którym rynek był zamknięty.

  Na przykład, jeśli otrzymasz ostrzeżenie o wymaganym depozycie, dostępne są następujące opcje:

  • Zamknij lub zabezpiecz poszczególne pozycje, aby zmniejszyć wartość wymaganego depozytu.
  • Jeśli korzystasz z niższej dźwigni, możesz w ostateczności zwiększyć dźwignię na koncie.
  • Przelej dodatkowe środki na konto. Pamiętaj jednak, że czas potrzebny na dodanie środków do konta, może sprawić, że kwota pojawi się na koncie za późno.
  • Informujemy również, że zwiększyłoby to kwotę, którą możesz utracić. Jeśli rynek będzie się nadal zmieniać na Twoją niekorzyść, możesz stracić całe saldo Twojego konta transakcyjnego.

  Więcej informacji o zasadach wymaganego depozytu w inwestowaniu na Fortrade można uzyskać, kontaktując się z działem obsługi klienta na [email protected]

  Account Verification Process