Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 81% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.

Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe

Ewentualność poniesienia straty na wartości zabezpieczenia instrumentu finansowego z powodu czynników wydajności, takich jak niekorzystne zmianami cen, krajowe lub globalne zmiany w ujęciu makroekonomicznym. Zwane także, jako “ryzyko systematyczne”.

- R -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.