Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 74% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% inwestorów traci swoje środki handlując CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Rolowanie kontraktu CFD (CFD Rollover)

Rolowanie kontraktu CFD (CFD Rollover)

Czym jest rolowanie CFD?

Gdy inwestorzy zajmują pozycję CFD, zarówno długą (kup), jak i krótką (sprzedaj), dom maklerski ma ustalone z góry terminy zamknięcia kontraktów. To wówczas inwestorzy mogą zamknąć swoje pozycje, dokonując zakupu bądź sprzedaży, co z kolei skutkuje zyskiem lub stratą, w zależności od zmian cen danego kontraktu CFD. Jeżeli inwestor nie zamknie swojej pozycji, dom maklerski dokona automatycznego rolowania pozycji na następny okres inwestycyjny, wypłacając inwestorowi lub obciążając go różnicą pomiędzy ceną zamknięcia starego kontraktu a ceną otwarcia nowego.

W jaki sposób rolowanie CFD wpływa na decyzje podejmowane przez inwestorów na rynku forex?

Przed otwarciem pozycji na CFD inwestorzy powinni zapoznać się z datami rolowania w danym domu maklerskim. Rolowanie odbywa się zazwyczaj raz na trzy miesiące, w niedzielne poranki. Wszystkie pozycje, które nie zostaną zamknięte do końca piątkowej sesji, będą automatycznie zrolowane w niedzielny poranek. Inwestorzy, którzy widzą, że ich pozycje przynoszą zysk i wierzą, że taka sytuacja będzie się dalej utrzymywać, zwykle nie decydują się na zamknięcie pozycji i umożliwiają jej rolowanie z nadzieją na jeszcze większy zysk. Z drugiej strony, jeśli inwestor zauważy, że dana pozycja nie przynosi mu zysku i nie wierzy, że sytuacja ta może obrócić się na jego korzyść w nadchodzącym okresie transakcyjnym, może zdecydować o zamknięciu pozycji przed rolowaniem. Inwestor może zdecydować się również na zamknięcie pozycji, która jest rentowna, ale co do której nie ma przekonania, że nadal będzie przynosić zysk.

Związane z tematem rolowania CFD
Cena żądana
Cena oferowana
Widełki cenowe między kupnem i sprzedażą
CFD
Zamknięcie pozycji
Otwarta pozycja
Data rolowania

- R -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.