Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi. Ze względu na dźwignię finansową handel nimi wiąże się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków. 74% kont inwestorów detalicznych zanotowało stratę w następstwie handlu kontraktami CFD u tego dostawcy. Należy rozważyć, czy posiada się wystarczającą wiedzę na temat kontraktów CFD i czy można pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% inwestorów traci swoje środki handlując CFD za pośrednictwem tego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Rynki terminowe (Derivate markets)

Rynki terminowe (Derivate markets)

Czym są rynki terminowe?

Instrumenty pochodne to kontrakty, których wartości są oparte na aktywach bazowych i są ustalane na podstawie wzrostu i spadku danego aktywu bazowego. Najlepszymi tego przykładami są kontrakty futures i kontrakty różnic kursowych (CFD). Rynki terminowe to rynki, na których można handlować tymi instrumentami pochodnymi. Większość instrumentów pochodnych jest sprzedawana w obrocie pozagiełdowym (OTC) i nie są one regulowane przez organy rządowe, co oznacza, że ​​są one znacznie bardziej ryzykowne niż instrumenty pochodne, które są przedmiotem obrotu na regulowanych giełdach.

W jaki sposób rynki terminowe wpływają na traderów forex?

Najczęściej sprzedawanymi instrumentami pochodnymi są kontrakty futures, w których kupujący i sprzedający ustalają cenę odzwierciedlającą to, co ich zdaniem będzie reprezentatywne dla aktywów w określonym wcześniej terminie w przyszłości. Inne instrumenty pochodne obejmują kontrakty CFD, kontrakty forward, opcje i swapy stopy procentowej.Powiązane z rynkami terminowymi

CFD
Instrument pochodny
Kontrakt forward
Kontrakt futures
Swap

- R -
Zarejestruj się teraz za darmo
Utwórz konto demo i poćwicz w środowisku pozbawionym ryzyka, wykorzystując pieniądze wirtualne.