CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Bas- och motvaluta

Bas- och motvaluta

I valutapar är den första valutan “bas”-valuta (täljaren) och den andra valutan är “mot”-valutan (nämnaren). Värdet på basvalutan är alltid ett. Därför utgör motvalutan beloppet på den andra valutan jämfört med basvalutan. I valutaparet brittiska pund steriling/US dollar (GBP/USD), uttrycks till exempel värdet på dollar i termer av ett pund.

- B -
Gratis inskrivning