CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Bruttoinkomst

Bruttoinkomst

En individs, ett företags eller verksamhets taxeringsbara inkomst före kostnadsavdrag (utgifter och skatter).

- B -
Gratis inskrivning