CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 76% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Bid

Bid


På “over-the-counter”-marknaden hänvisar termen ”bid” till det högsta priset som en värdepappershandlare eller mäklare är villig att köpa ett värdepapper för (t. ex. valuta, aktie, index eller råvara) vid en viss tidpunkt. “Bid”-priset är nästan alltid lägre än “ask”-priset (= det lägsta priset en värdepappershandlare eller mäklare är villig att sälja ett värdepapper för vid en viss tidpunkt). Värdepappershandlare och mäklarfirmor tjänar pengar på skillnaden mellan “bid”-priset och “ask”-priset. Skillnaden kallas “bid ask spread”.

- B -
Gratis inskrivning