CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Stapeldiagram

Stapeldiagram

En typ av diagram som ofta används av traders och finansproffs, och som representeras av horisontella staplar med längder proportionella till magnituden av det de representerar. Toppen på stapeln är den högsta punkten priset nått under en definierad period och botten av stapeln är den lägsta. Ett streck på vänster sida av stapeln motsvarar öppningspriset och ett streck på höger sida stängningspriset för den perioden.

- S -
Gratis inskrivning