CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Stapeldiagram

Stapeldiagram

En typ av diagram som ofta används av traders och finansproffs, och som representeras av horisontella staplar med längder proportionella till magnituden av det de representerar. Toppen på stapeln är den högsta punkten priset nått under en definierad period och botten av stapeln är den lägsta. Ett streck på vänster sida av stapeln motsvarar öppningspriset och ett streck på höger sida stängningspriset för den perioden.

- S -
Gratis inskrivning