CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Stop Loss (S/L)

Stop Loss (S/L)

En marknadsorder som automatiskt stänger positionen för ett olönsamt värdepapper eller finansiellt instrument när det uppnår ett specificerat pris, men syfte att begränsa förlust och förhindra kort glidning. En S/L kan användas för både långa (köp)- och korta (sälj)-positioner. Även känd som en ”stop order” eller ”stop-market order”.

Observera: En Fortrade S/L är inte garanterad och kanske inte fungerar i mycket volatila förhållanden, vilket kan leda till ytterligare förluster.

- S -
Gratis inskrivning