CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Short Squeeze

Short Squeeze

Vad är en short squeeze?

En short squeeze händer när handlare som har tagit en kort (sälj-) position, pressas till att köpa tillbaka tillgångar till en högre kurs än de hade hoppats på och därför skapar en ännu kraftigare uppgång i priset på den tillgången.

I huvudsak inträffar en short squeeze när handlarna har förutsett att ett tillgångspris skulle sjunka, så de sålde tillgången till en högre kurs med förväntan att köpa tillbaka den till den lägre kursen för en god vinst. Om marknaden dock visar sig vara förvånansvärt uppåtgående och tillgångspriset fortsätter att öka kan vissa handlare få panik och stänga sin position, även till det högre priset, för att begränsa sina förluster. När de gör det får de efterfrågan på den tillgången att bli ännu större än vad den redan var, vilket driver upp priset ännu högre.

Hur påverkar en short squeeze valutahandlarna?

Short squeeze är i grund och botten en situation i vilken en handlare kan minska sina förluster men samtidigt bidrar till att se till att tillgången ifråga kommer att förbli otillgänglig till det lägre pris som han hade förutsett för en viss tid framåt. En short squeeze anses inte på något sätt vara idealisk för handlarna, men den hjälper dem faktiskt att undvika något ännu mer obehagligt.

 

Länkar relaterade till short squeeze

Uppåtgående / Hausse
Köp
Stänga en position
Sälj

- S -
Gratis inskrivning