CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Swap

Swap

Vad är en swap?

En swap är en daglig utlåningsränta som debiteras/krediteras på en öppen position. Beloppet motsvarar skillnaden i inlåningsräntan mellan centralbankerna (baserat på marknadskurser och -spridningar) som de aktuella tillgångarna tillhör. Swappar krediteras eller debiteras en gång per dag i veckan, med undantag för onsdagar, då de krediteras eller debiteras 3 gånger mer. Swapavgiften ackumuleras varje dag kl. 20:59 GMT.

Hur påverkas handlare av swapavgifter?

Swapavgifter släpps dagligen av finansinstitut som Fortrade samarbetar med. De beräknas och fastställs enligt olika kriterier för riskhantering och marknadsförhållanden. Swapavgiften beräknas på följande sätt:

Pip-värde (beroende av storlek på handel)) * swappremium i pip * antal nätter = debiterad/krediterad swapavgift.

Valutaexempel:
Du öppnar en kort position (sälj) på EUR/USD för en post med ett konto i US-dollar:

  • 1 post = 100 000
  • 1 pipvärde = 10 US-dollar
  • Swapkurs = -3,2839 punkter (motsvarar 0,32839 pip)
  • Antal nätter = 1

Swappremium: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 US-dollar

Exempel med CFD:er:
Du öppnar en lång position (köp) på råolja för 1 post (1 000 tunnor) med ett konto i US-dollar:

  • Swapkurs = -0,3807
  • Värde på 1 cent = 10 US-dollar
  • Antal nätter = 1

Swappremium: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 US-dollar

Länkar relaterade till swapavgift
Centralbank (CB)
Valutapar
Valutaväxling
Inlåningsränta
MetaTrader 4 (MT4)
Dagsutlåningsränta

- S -
Gratis inskrivning