CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 77% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.
CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 76% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
Please Notice
Based on your current location/IP address, you will be provided services by Fortrade Cyprus. 76% of retail CFD client accounts lose money

Swap

Swap

Vad är en swap?

En swap är en daglig utlåningsränta som debiteras/krediteras på en öppen position. Beloppet motsvarar skillnaden i inlåningsräntan mellan centralbankerna (baserat på marknadskurser och -spridningar) som de aktuella tillgångarna tillhör. Swappar krediteras eller debiteras en gång per dag i veckan, med undantag för onsdagar, då de krediteras eller debiteras 3 gånger mer. Swapavgiften ackumuleras varje dag kl. 20:59 GMT.

Hur påverkas handlare av swapavgifter?

Swapavgifter släpps dagligen av finansinstitut som Fortrade samarbetar med. De beräknas och fastställs enligt olika kriterier för riskhantering och marknadsförhållanden. Swapavgiften beräknas på följande sätt:

Pip-värde (beroende av storlek på handel)) * swappremium i pip * antal nätter = debiterad/krediterad swapavgift.

Valutaexempel:
Du öppnar en kort position (sälj) på EUR/USD för en post med ett konto i US-dollar:

  • 1 post = 100 000
  • 1 pipvärde = 10 US-dollar
  • Swapkurs = -3,2839 punkter (motsvarar 0,32839 pip)
  • Antal nätter = 1

Swappremium: 10 * 0,32839 * 1 = 3,2839 US-dollar

Exempel med CFD:er:
Du öppnar en lång position (köp) på råolja för 1 post (1 000 tunnor) med ett konto i US-dollar:

  • Swapkurs = -0,3807
  • Värde på 1 cent = 10 US-dollar
  • Antal nätter = 1

Swappremium: 10 * -0,3807 * 1 = -3,807 US-dollar

Länkar relaterade till swapavgift
Centralbank (CB)
Valutapar
Valutaväxling
Inlåningsränta
MetaTrader 4 (MT4)
Dagsutlåningsränta

- S -
Gratis inskrivning