CFD:er är komplexa instrument och medför en hög risk att snabbt förlora pengar på grund av hävstångseffekt. 81% av detaljhandelsinvesterares konton förlorar pengar när de handlar med CFD:er med den här leverantören. Du bör överväga huruvida du förstår hur CFD:er fungerar och om du har råd att ta den höga risken att förlora dina pengar.

Statsobligation

Statsobligation

Ett skuldvärdepapper utfärdat av ett lands regering, vanligtvis med ett löfte om periodiska ränteutbetalningar vid värdepapprets utgångsdatum eller slutdatum. I de flesta fall utfärdas statsobligationer i landets egen valuta.

- S -
Gratis inskrivning